Mieszkańcy muszą przygotować się na objazdy i przerwy w dostawie wody - Wolowinfo.pl

Mieszkańcy muszą przygotować się na objazdy i przerwy w dostawie wody

Przebudowa drogi nr 338 w Wołowie już ruszyła. Jednakże modernizacje są zawsze bezpośrednio związane z utrudnieniami z którymi będą musieli zmagać się mieszkańcy. Sprawdź jakie objazdy obowiązują teraz w Wołowie.
wolow.pl

W Wołowie rozpoczęto przebudowę drogi nr 338 w Wołowie. Największa inwestycja w historii Gminy zakłada wybudowanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i zamontowanie nowego oświetlenia. Modernizacje wiążą się jednak z utrudnieniami na drogach.

W związku z rozpoczęciem prac drogowych od strony ul. Kościuszki obowiązuje objazd przez ulicę Leśną i Parkową.

Przerwa w dostawie wody

Ze względu na to, że inwestycja zakłada również wybudowanie lub przebudowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowych, mieszkańcy będą musieli zmagać się z przerwami w dostępie do wody. Przy ul. Kościuszki niezbędna jest całkowita wymiana sieci wodociągowej.

Zakłada się, że przez następne trzy miesiące, mieszkańcy ul. Tadeusza Kościuszki i przyległych ulic będą zmagać się z czasowymi przerwami w dostawie wody. Aby mieszkańcy tych okolic mogli spokojnie wyszykować się do pracy czy szkoły, zaplanowane przerwy mają odbywać się po godzinie 8:00.

Pierwsze wyłączenie planowane jest na 2/3 marca i może potrwać około 4 godziny.

Zakłada się, że kolejne przerwy mogą wynikać z awarii dotychczasowych sieci, które mogą występować z uwagi na obszar prowadzonych prac.

Jednakże już od czerwca na tzw. Zatorzu w Wołowie woda będzie dostarczana nową siecią wodociągową.

Więcej o samej inwestycji poniżej: