Rusza III etap największej inwestycji w historii gminy - Wolowinfo.pl

Rusza III etap największej inwestycji w historii gminy

Budżet na 2021 r. przewiduje ukończenie III etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Największa inwestycja w historii samorządu właśnie ruszyła.
wolow.pl

Inwestycja dotycząca drogi wojewódzkiej nr 338 została podzielona na trzy etapy. Dwa pierwsze zakończyły się już w 2019 r., a ze względu na długi okres oczekiwania na decyzję Wojewody Dolnośląskiego, trzecia część planu została wstrzymana. Dopiero pod koniec 2020 r., gmina otrzymała pozytywny odzew ze strony Urzędu Wojewódzkiego.

Rusza trzeci etap inwestycji

Trzeci etap inwestycji dotyczy głównego ciągu komunikacyjnego. W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie zostanie wybudowana lub przebudowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna. Plan zakłada również nową nawierzchnie jezdni, oświetlenie uliczne, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe. Więcej na temat inwestycji tutaj.

Największa inwestycja w historii samorządu rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Zofii Chrzanowskiej. Następnie prace przeniosą się w kierunku rozwidlenia z ul. Leśną. Kolejne etapy zakładają remont odcinka w stronę Urzędu Skarbowego.

W najbliższych tygodniach planowane są również modernizacje od strony ul. Ludowej – od mostu na Juszce w kierunku ul. Poznańskiej.

Trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie wyniesie 35 943 400,76 zł.

Folder Inwestycyjny

Aby przekazać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, Gmina Wołów stworzyła folder inwestycyjny. Trafią one do wszystkich gospodarstw domowych, ale istnieje również wersja internetowa dokumentu. Tutaj.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *