Poseł interweniuje w sprawie dzików w Wołowie - Wolowinfo.pl

Poseł interweniuje w sprawie dzików w Wołowie

Rozwiązanie problemu dzików w powiecie wołowskim leży w kompetencji starosty powiatowego. Ze względu na brak konkretnych działań ze strony Janusza Dziarskiego, poseł Michał Jaros wystosował zapytanie.
michaljaros.pl

Mieszkańcy powiatu wołowskiego nieustannie skarżą się na rozryte trawniki, zniszczone posesje, ogrodzenia i kubły na śmieci. Odpowiedzialne za dewastacje są dziki, które szukają pożywienia i niespecjalnie przejmują się obecnością mieszkańców. Dzikie zwierzęta pojawiają się coraz częściej w miejscach publicznych oraz na prywatnych posesjach.

Rozwiązanie problemu leży jednak w kompetencji starosty, który jak na razie nie podjął żadnych skutecznych kroków w tym kierunku. Więcej tutaj.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz orzecznictwem sądów i opiniami izb obrachunkowym, zadanie polegające na rozwiązaniu problemu związanego z dzikami spoczywa na samorządzie powiatowym, a nie gminnym.

– wskazuje poseł Michał Jaros

Zapytanie poselskie w sprawie zagrożenia powodowanego przez dziki

Poseł Michał Jaros wystosował interwencję poselską do Starosty Powiatu Wołowskiego o podjęcie działań w zakresie rozwiązania problemu dzików, które pojawiają się przy domostwach oraz placówkach oświatowych i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

O wystosowanym dokumencie poseł poinformował na swoich mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/MichalJarosPL/videos/491078275464115

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sądowym orzecznictwem oraz opiniami izb obrachunkowych, rozwiązanie nasilającego się problemu dzików spoczywa na samorządzie powiatowym, a nie gminnym. Podkreślał to również burmistrz gminy Wołów Dariusz Chmura. Więcej tutaj.

Treść zapytania dostępna poniżej:

michaljaros.pl