Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dziki? - Wolowinfo.pl

Kto odpowiada za szkody wyrządzone przez dziki?

Mieszkańcy Wołowa skarżą się na rozryte trawniki, zniszczone posesje i ogrodzenia. Winowajcą są dziki. Kto jednak odpowie za koszty naprawy szkód wyrządzonych w mieście przez te zwierzęta?
pixabay.com

Dziki w Wołowie przestają już dziwić mieszkańców. Zwierzęta te zazwyczaj nie stanowią zagrożenia, chyba że są głodne bądź chronią swoje młode – wtedy może się zrobić niebezpiecznie. Jednak dzikie zwierzęta zainteresowały się przede wszystkim kubłami na świeci, trawnikami oraz posesjami znajdującymi się przy ulicach Zielony Zaułek, Kościuszki i Leśna.

Mieszkańcy skarżą się na regularne wizyty dzików, a co za tym idzie zniszczenia:

Chciałam zgłosić narastający problem na osiedlu przy ulicy Zaułek Zielony w Wołowie. Co wieczór około godziny 22:00 – 23:00 na terenie mojej i okolicznych posesji pojawia się stado dzików, ogrodzenia nie stanowią dla nich żadnej bariery, codziennie musimy je naprawiać, ponieważ dziki robią w nich dziury i przedostają się na teren ogródka. Czujemy się zagrożeni, tym bardziej, że w stadzie jest locha z młodymi.

facebook.com/ Burmistrz Dariusz Chmura

Kto zapłaci za szkody?

Dziki należą do skarbu państwa, a za ograniczenie ich populacji odpowiadają koła łowieckie. Gdy dzik zrobi szkody na polu, to koła wypłacają rolnikom odszkodowania. Ten zapis nie obowiązuje jednak na terenach miast. Przepisy nie precyzują, kto odpowiada za szkody dzikiej zwierzyny wyrządzone w mieście.

Ze względu na narastający w gminie problem dzików, już w styczniu 2020 r. burmistrz Dariusz Chmura zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z prośbą o rozwiązanie wątpliwości w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Pytanie skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:

Czy w świetle przepisów art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
1) gmina może realizować jako strona wskazana w decyzji wydanej przez starostę, zadanie odstrzału redukcyjnego dzików np. ze środków rozdziału 75495 § 4300 9 czy w ogólne można zakwalifikować realizację zadania ze środków budżetu gminy na ten cel?
2) gmina może ponosić koszty napraw szkód wyrządzonych przez dziki na posesjach osób fizycznych?

– brzmi treść zapytania skierowanego do RIO
facebook.com/Burmistrz Dariusz Chmura

Informacja zwrotna od Regionalnej Izby Obrachunkowej była jednoznaczna:

Skoro zorganizowanie i ponoszenie kosztów odłowów dzików stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawą Prawo łowieckie to powinno być finansowane z budżetu powiatu.

– odpowiedź RIO

Co na to starosta?

Jak się okazuje, starosta Janusz Dziarski pomimo jasnych wytycznych nie podejmuje w tej sprawie żadnych interwencji. W odpowiedzi na apel mieszkanki, starosta wskazał, że:

W odpowiedzi na Pani emaila informuję, że Starosta nie posiada kompetencji dla podjęcia działań administracyjnych związanych z bytowaniem dzików na terenie posesji osób fizycznych.

– brzmi odpowiedź Starosty na e-maila mieszkanki

Z kolei sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym, należą do zadań własnych gminy. W załączeniu przesyłam druk wniosku, na którym należy zgłaszać szkody w uprawach.

– kontynuuje Janusz Dziarski

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *