Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki - Wolowinfo.pl

Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki

Prace związane z przebudową drogi nr 338 w Wołowie już ruszyły. PWK Wołów prowadzi już pierwsze remonty, których efektem będzie całkowita wymiana sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki.
facebook.com/pwkwolow

W Wołowie trwają prace dotyczące przebudowy drogi nr 338 w Wołowie. Największa inwestycja w historii Gminy opiewa na kwotę 45 milionów złotych. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i zamontowane oświetlenie.

Jednakże wszystkie modernizacje wiążą się bezpośrednio z utrudnieniami na drogach i przerwach w dostawie wody.

Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki

W związku z zaplanowanymi pracami, zakłada się całkowitą wymianę sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki. W efekcie mieszkańcy będą musieli zmagać się z przerwami w dostawie wody.

Przewiduje się, że remonty przy ul. Tadeusza Kościuszki potrwają przez następne trzy miesiące. Pracownicy PWK Wołów już rozpoczęli pierwsze modernizacje. Oprócz całkowicie wymienionej sieci wodociągowej, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne nieodpłatnie wymieni odcinek przyłącza od sieci do granicy nieruchomości odbiorcy.

PWK Wołów zadeklarowało, że na podstawie zlecenia użytkownika i za odpłatnością, może wymienić także pozostałą część przyłącza, czyli odcinek od granicy nieruchomości do wodomierza głównego.

Aby ułatwić funkcjonowanie mieszkańcom tej ulicy oraz przyległych, przerwy w dostawie wody planowane są po godzinie 8:00, aby każdy mógł spokojnie wyszykować się do pracy czy szkoły.

Więcej informacji na temat inwestycji oraz utrudnień z tym związanych poniżej:

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *