Historia Wołowa. Od schyłku XV w. do kresu wojny trzydziestoletniej - Wolowinfo.pl

Historia Wołowa. Od schyłku XV w. do kresu wojny trzydziestoletniej

Przedstawiamy kolejną część historii Wołowa. Jak wyglądały dzieje miasta od schyłku XV w. do kresu wojny trzydziestoletniej?
fot. wikipedia.org

Gdy Piastowie oleśnicy wymarli, w 1492 roku Wołów wraz z księstwem oleśnickim stał się własnością Władysława – króla czeskiego. Jednak 3 lata później zdecydował się je oddać rodowi Podieradowiczów, w zamian za odzyskanie od nich dóbr na terenie Czech.

W 1517 roku Wołów stał się własnością węgierskiego magnata Jana Turzo. Kolejno w 1523 roku miejscowość była w rękach księcia legnickiego Fryderyka II. Gdy udało się go wyprzeć z Wołowa, rozpoczęła się reformacja. Większość z mieszkańców w utworzonym w tym okresie księstwie wołowskim przeszła na protestantyzm.

Zobacz też: Historia Wołowa. Od formowania się plemion prapolskich do kresu wojny 30-letniej

W XVI wieku wołoskie rzemiosło i handel bardzo się rozwinęło. Sukiennictwo nabrało pełnego rozkwitu, a wyroby te były doskonale znane nie tylko na Śląsku, ale także poza jego granicami. Niestety pomyślność jaka panowała przez kilkadziesiąt lat została całkowicie zrujnowana poprzez wojnę trzydziestoletnią, która rozpoczęła się w 1618 roku. Wołów w jej trakcie trafiał wielokrotnie we władanie kogoś innego. Ponadto miasto było ostrzeliwane oraz oblegane, co spowodowało masę zniszczeń. Mieszkańcy tracili swój dorobek, a wielu z nich nawet życie. W trakcie trwania konfliktu Wołów wyludnił się, a rzemiosło oraz handel, które prężenie rozwijały się przed wojną – całkowicie upadły. Częste przemarsze wojsk spowodowały, że ludność miasta zmniejszyła się aż o połowę.

Zobacz też: Historia Wołowa. Wczesne i późne średniowiecze

Źródło: Media

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *