Historia Wołowa. Wczesne i późne średniowiecze - Wolowinfo.pl

Historia Wołowa. Wczesne i późne średniowiecze

Jak wyglądały ziemie wołowskie w okresie wczesnego i późnego średniowiecza? Przedstawiamy kolejną część historii Wołowa.
fot. wikipedia

Na początku VIII wieku cała nizinna część Śląska oraz duża część Przedgórza Sudeckiego została zasiedlona. W drugiej połowie tego wieku Słowianie, którzy zamieszkiwali Dolny Śląsk, zaczęli wznosić na ich terenach grody i osady obronne otoczone wałami drewniano-ziemnymi i fosami. Na terenie Wołowa znajduje się 7 grodzisk, z których aż 4 pochodzą z tego okresu plemiennego, natomiast pozostałe 3 z okresu kiedy to ta część Śląska przynależała do państwa wczesnopiastowskiego.

Zobacz też: Historia Wołowa. Wołów i okolice w pradziejach

Ciekawymi stanowiskami są także otwarte osady, które najczęściej były osadami rolniczymi oraz gospodarczymi, w których miejscowi ludzie prowadzili działalność produkcyjną. Do tej pory na terenie Wołowa odkryto 50 osad wczesnośredniowiecznych, z czego większość z nich była osiedlami rolniczymi.

W Piotroniowicach i Orzeszkowie odkryto dużą ilość grud żużla żelaznego, co wskazuje na to, że miejscowości te w przeszłości były typowymi osadami produkcyjnymi. Pracownia hutnicza, która znajduje się w Piotroniowicach datowana jest na około XI-XII wiek.

Jednym z istotnych elementów sieci wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego na ziemiach Wołowa są cmentarze. Archeolodzy na terenie Lubiąża, Gliniany, Orzeszkowa, Turzany, Warzyna Wrzosy odkryli 6 nekropolii, które datowane są na XI-XII wiek.

Źródło: media

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *