Wniosek o odwołanie starosty Janusza Dziarskiego. "Powiat stracił szansę na rozwój, a mieszkańcy na poprawę komfortu życia". - Wolowinfo.pl

Wniosek o odwołanie starosty Janusza Dziarskiego. “Powiat stracił szansę na rozwój, a mieszkańcy na poprawę komfortu życia”.

Wczoraj, radny powiatu wołowskiego Bartosz Granat złożył wniosek o odwołanie Janusza Dziarskiego z pełnionego mandatu. To odpowiedź na odrzucenie przez rząd wniosku o dofinansowanie na powiatowe inwestycje.
media

Janusz Dziarski od 2018 r. sprawuje mandat starosty powiatu wołowskiego. Deklarujący współpracę z gminami oraz konieczność zakończenia konfrontacji i polityki egoizmu na rzecz współpracy oraz budowy przyjaznych relacji- nie do końca wywiązał się z obietnic.

Staroście powiatu wołowskiego zarzuca się, że “dbanie o Dobro Wspólne” okazało się być jedynie populistycznym hasłem. W ostatnim czasie kontrowersje wzbudziła decyzja o przeniesieniu oddziału wewnętrznego w Wołowie do Brzegu Dolnego. Taka zmiana łączy się z pozbawieniem mieszkańców równego dostępu do służby zdrowia.

Zobacz: Czy to początek końca szpitala w Wołowie? Głos mieszkańców ponownie zlekceważony

Czarę goryczy przelała jednak decyzja o nieprzyznaniu powiatowi wołowskiemu dofinansowania z Rządowego Programu “Polski Ład”. Powiat wołowski jako jedyny na Dolnym Śląsku nie otrzymał dofinansowania na zaplanowane inwestycje. Za taki stan rzeczy odpowiada Janusz Dziarski.

Zobacz: Wyniki Rządowego Programu “Polski Ład”. Gmina Wołów z największym dofinansowaniem

Na skutek tego radny Bartosz Granat, stojący w politycznej opozycji do Janusza Dziarskiego, w imieniu siedmiu radnych rady powiatu wołowskiego złożył wniosek o odwołanie starosty. Pod dokumentem podpisali się: Bartosz Granat, Urszula Wojtyło, Michał Gołąb, Kazimierz Pakulski, Maciej Nejman, Zbigniew Posacki oraz Kamil Jeżyna.

W związku z brakiem dofinansowania w Ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych projektu “Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w powiecie wołowskim poprzez modernizację i poprawę stanu technicznego dróg powiatowych” w kwocie 137 756 000 zł, o całkowitej wartości projektu 145 000 000 zł konieczne jest odwołanie starosty Janusza Dziarskiego (…)

– uzasadnia wnioskodawca

Wniosek o odwołanie Starosty Janusza Dziarskiego

Wniosek został wystosowany wczoraj (27 października) i został oficjalnie przedstawiony na mediach społecznościowych radnego Bartosza Granata. Jak wskazuje wnioskodawca w piśmie ostatnie decyzje podjęte przez zarząd i starostę Janusza Dziarskiego uderzają bezpośrednio w mieszkańców. Wystosowanie jednego wniosku opiewającego na kwotę prawie 150 mln zł poskutkowało jego odrzuceniem, a w efekcie nieprzyznaniem środków na modernizację powiatu.

Zarząd powiatu jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa dla starosty Janusza Dziarskiego do złożenia jednego wniosku w ramach w/w rządowego programu, pomimo możliwości złożenia kolejnych dwóch wniosków na realizację inwestycji w danym naborze. Kuriozalna decyzja, która świadczy o braku wiedzy w zakresie zasad oceny projektu i udzielania dofinansowania skutkuje bezprecedensową stratą dla mieszkańców gminy Wińsko, Wołów i Brzeg Dolny na możliwość poprawy stanu infrastruktury drogowej w powiecie wołowskim. W wyniku działań zarząd powiatu wołowskiego nasz samorząd jest jedynym na szczeblu powiatowym na Dolnym Śląsku, który nie otrzymał dofinansowania. Ponadto powiat wołowski znalazł się w niechlubnym gronie 3% samorządów w całej Polsce, które nie otrzymały rządowego wsparcia na inwestycje.

Zarząd podejmując decyzję o złożeniu jednego wniosku o całkowitej wartości 145 000 000 zł powinien mieć świadomość ryzyka, jakim obarcza mieszkańców i samych siebie w przypadku braku uzyskania dofinansowania. Sama nazwa zadania “Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego […]” wskazywała jak istotnym z punku widzenia naszej wspóloty są inwestycje w infrastrukturę drogową, Poprzez działanie Zarządu i kierującego nim starostę Janusza Dziarskiego powiat po raz kolejny stracił szansę na rozwój, a mieszkańcy na poprawę komfortu życia.

– brzmi treść wniosku złożonego przez Bartosza Granata

Radni zarzucają staroście brak świadomości znaczenia podejmowanych przez zarząd i starostę Janusza Dziarskiego działań, które uderzają w interesy mieszkańców. Już wcześniej wskazywali, że Janusz Dziarski nie współpracuje z włodarzami gminy Wińsko i gminy Wołów, stwarza konfliktowe sytuacje dotyczące przyszłości Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie, a także niezależnie kieruje organem administracji.

W związku z powyższym zaufanie do starosty Janusza Dziarskiego i kierowanego przez niego zarządu zostało utracone, a sam starosta na dobre utracił autorytet i legitymację do reprezentowania powiatu. Koniecznym jest więc odwołanie starosty Janusza Dziarskiego, a co za tym idzie zarządu i wybór nowego, który zażegna spowodowany przez niego kryzys.

– podsumowują radni podpisani pod wnioskiem

Źródło: facebook.com

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *