Wyniki Rządowego Programu "Polski Ład". Gmina Wołów z największym dofinansowaniem - Wolowinfo.pl

Wyniki Rządowego Programu “Polski Ład”. Gmina Wołów z największym dofinansowaniem

Gmina Wołów otrzyma największe dofinansowanie w całym powiecie. Jednak sam powiat nie ma się czym pochwalić - jako jedyna jednostka samorządowa na Dolnym Śląsku nie otrzyma żadnych pieniędzy. Kto odpowiada za ten błąd?
facebook.com/Dariusz Chmura – burmistrz gminy Wołów

Każdy samorząd – wojewódzki, powiatowy i gminny – mógł ubiegać się o dofinansowanie trzech projektów. Inwestycje miałyby być pokryte z Polskiego Ładu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

W poniedziałek, 25 października 2021 r., premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Dolny Śląsk otrzyma prawie 1,7 mld zł bezzwrotnego dofinansowania. W tej kwocie mieszczą się również gminy z powiatu wołowskiego – Wołów, Wińsko i Brzeg Dolny. Niestety nie można tego powiedzieć o samym powiecie.

Zobacz: Gmina Wołów otrzymała pieniądze na wparcie rozwoju cyfrowego

Dofinansowanie dla trzech gmin z powiatu wołowskiego

Liderem wśród przyznanych dofinansowań w powiecie wołowskim jest gmina Wołów. Z Rządowego Programu “Polski Ład” otrzymała 13 025 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę przychodni specjalistycznej oraz budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bożeń. Dzięki przyznanym funduszom gmina będzie mogła nadrobić zaległości i zapewnić mieszkańcom lepszą jakość życia.

Gmina Wołów posiada już program funkcjonalno-użytkowy dla budowy przychodni w Wołowie. Dzięki inwestycji mieszkańcy będą mieli zwiększoną dostępność do usług medycznych oraz lepszy dostęp do specjalistów, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem medycznym. Natomiast modernizacja oczyszczalni ścieków w Bożeniu przełoży się na unowocześnienie oczyszczalni w Wołowie.

Zobacz: Wizualizacja przychodni gminnej w Wołowie

Gmina Wińsko 6 840 000 zł przeznaczy na rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy. Natomiast gmina Brzeg Dolny otrzymała 5 000 000 zł i pokryje z nich termomodernizację budynku pływalni AQUASPORT w Brzegu Dolnym.

0 zł dla powiatu wołowskiego

Jednak nie każdy z samorządowców może pochwalić się dotacjami. Powiat wołowski jest jedynym spośród wszystkich powiatów na Dolnym Śląsku, który nie otrzymał dofinansowania na zaplanowane inwestycje.

Powiat wołowski złożył wniosek o dofinansowanie projektu na 147 milionów złotych. Od samego początku budziło to mieszane uczucia opozycyjnych powiatowych radnych “Porozumienie Powiatowe Wspólnota”. Zwracali oni uwagę, że należy złożyć wnioski na kilka konkretnych działań, a nie na jedno.

Wygląda na to, że to kolejny rok straconych szans i braku jakichkolwiek inwestycji drogowych. W ramach złożonego wniosku w Gminie Brzeg Dolny planowano remontować drogi powiatowe z Brzegu Dolnego do Stobna przez Naborów oraz z Godzięcina w kierunku granicy powiatu, których stan od lat jest fatalny.

– wskazuje Kamil Jeżyna, radny powiatu wołowskiego

Zarząd Powiatu, który odpowiadał za wniosek, według mojej opinii, powinien podać się do dymisji. Powiat Wołowski pod rządami Janusza Dziarskiego stracił już 3 lata, nie możemy pozwolić na stratę kolejnych 2 lat, ciężko będzie się pozbierać po zaprzepaszczaniu kolejnych szans na rozwój.

– komentuje Bartosz Granat, radny powiatu wołowskiego

Sprawę skomentował również burmistrz gminy Wołów Dariusz Chmura:

To zmarnowana szansa i kolejny rok, kiedy powiat dzięki swoim nieudolnym działaniom nie pozyskał środków zewnętrznych na inwestycje drogowe.

Źródło: facebook.com

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *