Uchwalono budżet gminy Wołów. Będzie proinwestycyjny i prorozwojowy - Wolowinfo.pl

Uchwalono budżet gminy Wołów. Będzie proinwestycyjny i prorozwojowy

Budżet gminy Wołów na 2022 r. ma być budżetem zmian strategicznych w zakresie komunikacji, ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska.
pexels.com

Gmina Wołów jednomyślnie przyjęła budżet na 2022 r. Zgodnie z zawartymi tam planami jest on nastawiony na zmiany strategiczne w zakresie komunikacji, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Te trzy filary będą stanowiły priorytety na najbliższy rok.

Pełen wykaz inwestycji tutaj.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2022 r.

Polityka inwestycyjna jest motorem napędowym gospodarki. W nadchodzącym roku na wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przeznaczono aż 60 470 129,49 zł. Jest to 19 milionów złotych więcej niż w 2021 roku.

Zobacz: Zmiany w budżecie Gminy Wołów. Radni podjęli uchwałę

Tym samym gmina przeznaczy aż 27 milionów na realizację zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to:

 • Kontynuacja trzeciego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie,
 • Budowa śródmiejskiego obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową,
 • Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej,
 • Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w Lubiążu,
 • Wykonanie dokumentacji na rewitalizację centrum Wołowa,
 • Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie,
 • Kontynuacja modernizacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu,
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bożeniu,
 • Budowa budynków remizy strażackiej w Krzydlinie Małej i Warzęgowie,
 • Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Wołów,
 • Modernizacja i wykonanie skateparków na terenie Gminy Wołów,
 • Modernizacja basenu miejskiego w Wołowie,
 • Modernizacja hali sportowej przy ul. Panieńskiej – etap I,
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Trzebnickiej w Wołowie.

W 2022 r. do budżetu zostanie wpisana również kontynuacja przebudowy dróg na osiedlu Wichrowe Wzgórza i Zaułek Zielony w Wołowie, po zakończeniu pierwszych etapów.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi ponad 2,5 mln złotych.

Źródło: UM Wołów

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *