Zmiany w budżecie Gminy Wołów. Radni podjęli uchwałę - Wolowinfo.pl

Zmiany w budżecie Gminy Wołów. Radni podjęli uchwałę

Podczas ostatniej sesji, radni Rady Miejskiej w Wołowie podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków na kolejne inwestycje drogowe.
pixabay.com

Jak co roku gmina uchwala nowy budżet. W tym roku Radni postanowili położyć największy na politykę inwestycyjną, ponieważ to ona jest motorem napędowym gospodarki. Jednak nieprzewidziane wypadki takie jak pożar w Lubiążu spowodowały przesunięcia w tegorocznym budżecie. Jak się okazuje nie jest to powód do zahamowania zadań drogowych.

Zmiany w budżecie

Podczas ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Wołowie zagłosowali za zmianami w budżecie. W uchwale zabezpieczono środki na remont osiedla Wichrowe Wzgórza. Ze względu na to, że cały koszt przebudowy tego terenu to 14 milionów złotych, radni podjęli decyzję o etapowaniu modernizacji.

Etapy przebudowy na zamieszczonej mapie:

facebook.com/ddwolow

W tym roku zaplanowano wykonanie etapów 1A i 1B (ul. Czapskiego, Miłosza, Hłaski, Grudzińskiego). Szacunkowy koszt potrzebny na realizację zadania to 4 miliony zł. Natomiast kolejne części zostaną zaplanowane w budżecie na 2022 r.

W budżecie gminy na 2021 r. radni przewidzieli również modernizacje przy ul. Zielona Góra i Biała Góra. Po zakończonej modernizacji sieci wodociągowej przy tych ulicach, zostanie stworzona nowa konstrukcja bitumiczna oraz odwodnienie tego obszaru. Koszt zadania to 900 000 zł.

Do budżetu wpisano również przebudowę ulic na Zaułku Zielonym. Pierwszy etap został wyceniony na kwotę 1 300 000 zł, natomiast remont ulicy Piaskowej w Lubiążu to 200 000 zł.