Stypendia burmistrza gminy Wołów dla uczniów - Wolowinfo.pl

Stypendia burmistrza gminy Wołów dla uczniów

Stypendium to wyróżnienie dla ucznia, którego aktywność wykracza poza program szkolny. Sprawdź jak złożyć wniosek.
pixabay.com

Z inicjatywy burmistrza Dariusza Chmury wystartował program stypendiów dla uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagrody finansowe przyznawane są w trzech kategoriach: za wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe, a także za szczególne osiągnięcia artystyczne. Stypendium to forma wyróżnienia dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny.

Jak zgłosić kandydatów do stypendium?

Zakwalifikowany do nagrody uczeń może otrzymać jedno stypendium bez względu na liczbę osiągnięć i wniosków. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLIV/337/2021 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów. Dokument dostępny poniżej:

<object class="wp-block-file__embed" data="https://wolowinfo.pl/wp-content/uploads/sites/12/2022/01/uchwalaxliv33720212021-12-15.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Osadzone z <strong>Regulamin przyznawania stypendiumRegulamin przyznawania stypendiumPobierz

Kandydatów do stypendium zgłaszają:

  1. dyrektorzy szkół,
  2. dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych
  3. prezesi klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych
  4. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów

Stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczających do placówek na terenie gminy Wołów – bez względu na miejsce zamieszkania ucznia. Przyznawane jest na okres pięciu miesięcy i wynosi od 100 do 500 zł/m-c.

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Biurze Obsługi Klienta (w godzinach pracy urzędu)

1. do dnia 10 września – stypendium za drugie półrocze poprzedniego roku szkolnego,
2. do dnia 10 lutego – stypendium za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego,
3. do dnia 10 lipca – stypendium za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego w przypadku uczniów klas ósmych i uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Źródło: wolow.pl

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *