Brak psychologów w wołowskich szkołach. Radny interweniuje - Wolowinfo.pl

Brak psychologów w wołowskich szkołach. Radny interweniuje

Stan psychiatrii dziecięcej jest coraz gorszy, a dane wskazują, że tylko 50% szkół w Polsce przeznacza etat dla psychologa. Inicjatywę w tej sprawie podjął radny Bartosz Granat, który zapowiedział, że złoży wniosek do Starosty o zabezpieczenie środków na zapewnienie opieki psychologicznej dla wołowskich uczniów.
pixabay.com

Stan psychiczny polskich uczniów jest z roku rok coraz gorszy. W roku 2020 do listy bodźców wpływających na złe samopoczucie doszły kolejne m.in. koronawirus, edukacja zdalna, uwidocznienie patologii i nierówności społecznych, brak kontaktu z rówieśnikami, kampania prezydencka pod szyldem “ideologii LGBT”, prześladowania za strajk kobiet itd.

Takie okoliczności pozwalają prognozować, że w momencie unormowania się obecnej sytuacji, część nastolatków będzie potrzebowała kontaktu z psychologiem. Ale nie wszyscy będą mieli taką możliwość, bo aż 50% uczniów chodzi do szkół, gdzie nie ma przeznaczonych etatów dla psychologów.

Alarmujące raporty o stanie psychicznym polskich dzieci

Centrum Badawcze UNICEF Innocenti Research Center we Florencji opracowało raport “Świat zależności. Czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych”. Ujęto w nim 38 krajów UE i OECD. Badania, które oceniały dobrostan psychiczny, zdrowie fizyczne oraz kompetencje społeczne i edukacyjne – plasują Polskę na 31. miejscu w rankingu jakości życia dzieci.

Raport wskazuje, że najczęstszymi problemami dzieci i młodzieży w krajach bogatych są samobójstwa, brak zadowolenia z życia, otyłość, niskie kompetencje społeczne i edukacyjne.

W obszarze dotyczącym zdrowia psychicznego oraz dobrego samopoczucia Polska zajęła 30 miejsce. Zgodnie z badaniami, na 100 tys. polskich dzieci w wieku 15-19 lat prawie dziewięcioro popełnia samobójstwo. Dzieci, które mają mniej wspierających rodziców i/lub doświadczają dręczenia ze strony rówieśników znajdują się w grupie ryzyka.

Psychiatrzy w szkole w Wołowie

Pandemia COVID-19 oraz jej skutki w znaczącym stopniu przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W wyniku wzrastającej liczby zakażeń dzieci siedzą w domach, a wolny czas spędzają głównie z rodzicami.

Z drugiej strony edukacja zdalna uwidoczniła wiele patologii i nierówności społecznych. Część dzieci ze względu na trudne relacje z opiekunami i brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami popada w depresję.

Z inicjatywą zbadania obecnego stanu zatrudnienia psychologów w wołowskich szkołach wyszedł Bartosz Granat.

25 listopada na Sesji Rady Powiatu poprosił o informację w zakresie zatrudnienia psychologów w placówkach oświatowych Powiatu Wołowskiego.

Okazało się, że w placówkach: Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w CKZiU w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie nie ma żadnego etatu przewidzianego dla psychologa.

Radny zapowiedział, że na dniach złoży wniosek do Starosty o zabezpieczenie środków na zapewnienie opieki psychologicznej dla uczniów tych placówek.

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Uczniowie wychodząc z inicjatywą, aby w każdej szkole w Polsce był obecny psycholog, przygotowali projekt ustawy w tej sprawie.

Do 7 grudnia trwa zbieranie podpisów. Należy zebrać 100 000 podpisów osób pełnoletnich, aby wnieść projekt pod obrady Sejmu. Więcej informacji dostępnych tutaj.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.