Tablety dla wyróżnionych szkół w akcji przeciwko przemocy - Wolowinfo.pl

Tablety dla wyróżnionych szkół w akcji przeciwko przemocy

16. Dni Akcji Przeciw Przemocy to międzynarodowa kampania, której celem jest wspieranie i koordynowanie prac związanych z likwidowaniem przemocy ze względu na płeć. Do akcji włączył się również Wołów, a zaangażowane w projekt szkoły otrzymały tablety.
facebook.com/ddwolow

25 listopada Wołów rozpoczął Kampanię 16. Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Lokalnym koordynatorem inicjatywy był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednakże ze względu na pandemię działania uświadamiające zostały przeniesione do Internetu.

10-dniowa Kampania w Wołowie

Na Facebooku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie regularnie publikowano materiału budujące i rozwijające w świadomości mieszkańców istnienie problemu oraz sposobów przeciwdziałania.

Przez 10 dni pracownicy umieszczali specjalistyczne artykuły, wywiady z ekspertami, webinaria oraz informacje na temat procedury Niebieskiej Karty. Stworzono również informatory dla osób, które doznały przemocy. Zawarto w nich instytucje, w których można szukać pomocy, a także wskazano kompetencje poszczególnych służb w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Placówki zaangażowane w akcję

Celem akcji było budowanie i rozwijanie świadomości mieszkańców Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkole czy pracy.

Do udziału w niej włączyła się również młodzież szkolna. Uczniowie tworzyli prace plastyczne, plakaty oraz prezentacje filmowe, aby pokazać sprzeciw wobec przemocy.

W podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w 10-dniowej Kampanii, Gmina ufundowała nagrody w postaci tabletów. Wyróżnione szkoły to:

  • Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
  • Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie

Prezenty zostały przekazane na ręce dyrektorów w Urzędzie Miejskim w Wołowie.