Rekrutacja do przedszkoli - Wolowinfo.pl

Rekrutacja do przedszkoli

Ruszyła rekrutacja do wołowskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Sprawdź jak zapisać swoje dziecko
pixabay.com

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura poinformował o rozpoczęciu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołów.

Postępowanie rekrutacyjne skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2015-2018, które zamieszkują teren Gminy Wołów. Dzieci sześcioletnie (rocznik 2015) muszą odbyć roczne, obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie przez stronę: gminawolow.przedszkola.vnabor.pl. Znajdują się tam także wszystkie inne potrzebne informacje i wzory dokumentów.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci, które uczęszczały do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w roku 2020/2021 mogą dalej pozostać w placówkach. Wystarczy, że rodzice złożą Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego do placówki, w której obecnie przebywa dziecko.

Taką deklarację należy jednak złożyć w okresie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne zostało ściśle określone w harmonogramie:

 • 2 marca – 9 marca – uruchomienie w systemie pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz rejestracja wniosków o przyjęcie
 • 2 marca – 9 marca – złożenie w placówce pierwszego wyboru, podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami
 • 12 marca godz. 13:00 – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 12 marca – 19 marca – uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia
 • 12 marca – 19 marca – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której się zakwalifikowało
 • 23 marca godz. 13:00 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od 23 marca), rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Później, w terminie 7 dni od otrzymania odpowiedzi, można wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające:

 • 23 kwietnia – 30 kwietnia – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 • 23 kwietnia – 30 kwietnia – uruchomienie w systemie możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca
 • 30 kwietnia – 11 maja – złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru, podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z oświadczeniem i niezbędnymi dokumentami
 • 14 maja – opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 14 maja – uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane
 • 14 maja – 24 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której się zakwalifikowało
 • 27 maja – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, uruchomienie procedury odwoławczej

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.