Finał akcji "Kartka dla Seniora" - Wolowinfo.pl

Finał akcji “Kartka dla Seniora”

Okres pandemii utrudnia nam utrzymywanie bliskich relacji międzyludzkich. Aby pokazać, że mieszkańcy Wołowa pamiętają o seniorach, udało się z sukcesem zakończyć akcję Kartka dla Seniora".
pixabay.com

Akcja Domu Pomocy Społecznej w Mojęcicach zakłada integrację społeczną seniorów ze środowiskiem lokalnym poprzez wspólne spędzanie czasu, czy łączenie pokoleń. Projekt ten jest szczególnie ważny teraz, kiedy ze względu na pandemię Covid-19 spotkania bezpośrednie z rodziną są mocno ograniczone. Co wpływa na poczucie samotności wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Aby zmniejszyć ten stan odosobnienia, postanowiono zaangażować mieszkańców do inicjatywy “Kartka dla Seniora”. Informowaliśmy o tym na portalu WołówInfo.pl:

Głównym celem akcji “Kartka dla Seniora” było wywołanie uśmiechu na twarzach obdarowanych. Udało się?

Finał Akcji

Wszyscy seniorzy, z okazji Dnia Babci i Dziadka, otrzymali kartki oraz życzenia przygotowane przez dzieci z przedszkola i szkół. Dla pensjonariuszy przygotowano również poczęstunek oraz słodkie upominki.

Niespodziewaną atrakcją był występ artystyczny dzieci z przedszkola “U babci”. Ze względu na pandemię, przedstawienie nie mogło odbyć się w Domu Pomocy Społecznej. Udało się jednak je zobaczyć zobaczyć na ekranie telewizora.