Nielegalne odpady we Wróblewie. Ponad 500 m. sześciennych śmieci - Wolowinfo.pl

Nielegalne odpady we Wróblewie. Ponad 500 m. sześciennych śmieci

Nielegalnie składowane śmierci we Wróblewie to ponad 500 m. sześciennych odpadów. Koszt usunięcia ich to ponad 600 000 zł.
facebook.com/Dariusz Chmura – burmistrz gminy Wołów

Od ponad miesiąca na jedną z prywatnych posesji w gminie Wołów zwożone są śmieci. Znajdują się tam m.in. przesortowane i sprasowane tworzywa sztuczne i opakowaniowe oraz opony, kleje, zaprawy murarskie, pojemniki z mieszaną substancją oleistą, odpady budowlane w tym duże ilości styropianu, pojemniki z masą bitumiczno–asfaltową czy puszki po farbach. Mieszkańcy miejscowości Wróblewo obawiają się pożaru, plagi szczurów i skażonej wody. Pod koniec września 2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zostało skierowane zawiadomienie dotyczące procederu.

Inspektorat złożył zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 Kodeksu Karnego. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Koszt usunięcia odpadów to 600 000 zł

Gmina Wołów deklaruje, że jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.
1 listopada do Urzędu Miejskiego w Wołowie dostarczono oficjalne pismo z WIOŚ o podjęcie niezwłocznych działań w ramach posiadanych przez gminę kompetencji.

Tym samym, następnego dnia (2 listopada) Dariusz Chmura, prezes PGK Wołów Bartosz Granat oraz kierownik Wydziału Środowiska i Leśnictwa Agnieszka Krupa udali się do Wróblewa, aby ustalić szczegóły działania. Podjęto decyzję o zamontowaniu monitoringu na terenie wioski.

Jak wynika z ustaleń, przed stodołą znajduje się ponad 500 m. sześciennych śmieci. Koszt usunięcia odpadów z Wróblewa został oszacowany na 600 000 zł.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *