Na tę inwestycję czekano kilkanaście lat. Zbliża się remont drogi Straszowice-Pełczyn - Wolowinfo.pl

Na tę inwestycję czekano kilkanaście lat. Zbliża się remont drogi Straszowice-Pełczyn

Odcinek od miejscowości Straszowice od końca obszaru zabudowanego w Warzęgowie to jeden z najbardziej zniszczonych fragmentów drogi wojewódzkiej na 339 w gminie Wołów. Jednak ten stan rzeczy zmieni się już niedługo...
facebook.com/Darek Chmura

Burmistrz Dariusz Chmura ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że droga wojewódzka nr 339 będzie wkrótce remontowana. To bardzo ważna inwestycja, ponieważ zagwarantuje ona mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Zobacz: Wyczekiwana inwestycja stała się faktem. Będzie remont drogi Straszowice-Pełczyn-Warzęgowo

Odcinek od miejscowości Straszowice od końca obszaru zabudowanego w Warzęgowie to jeden z najbardziej zniszczonych fragmentów drogi wojewódzkiej na 339 w gminie Wołów. Tym samym remont tej trasy jest niezbędny dla bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców.

Odcinek Straszowice – Pełczyn

Jako pierwszy wyremontowany zostanie odcinek przed Straszowicami do Pełczyna. To tutaj nawierzchnia asfaltowa jest bardzo spękana i skoleinowana. Z uwagi na zły stan drogi oraz niebezpieczeństwo, które stwarza decyzja o remoncie dwukilometrowego odcinka była natychmiastowa. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu rozpisała już przetarg na realizację zadania. Wnioski kierowane przez radnego Krzysztofa Muchę i mieszkańców wkrótce zostaną zrealizowane.

Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków DSDiK.

Stan istniejący:

Przedmiotowe odcinki dróg wojewódzkiej zaczynają się w km 22+270 od miejscowości Pełczyn w kierunku miejscowości Wołów od km 24+350, przechodząc przez miejscowość Straszowice. Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową bardzo spękaną i skoleinowaną o szerokości od 6,50 do 7,00 m. Po obu stronach jezdni znajdują się pobocza gruntowe o szerokości od 1,00 do 2,00 m oraz rowy przydrożne. Przyległe działki skomunikowane są z drogą wojewódzką za pomocą zjazdów o nawierzchni utwardzonej. W ciągu remontowanego odcinka znajdują się dwa obiekty inżynierskie wymagające remontu, dla których zostanie opracowana niezbędna dokumentacja projektowa wraz z odrębnym zgłoszeniem robót przez Wykonawcę.


Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *