Zaplanowane inwestycje na 2021 r. - Wolowinfo.pl

Zaplanowane inwestycje na 2021 r.

Gmina podała do informacji publicznej największe zadania inwestycyjne, które planuje zrealizować w nowym roku.
pixabay.com

Nowy rok oznacza nowe plany inwestycyjne. Ze względu na nieznane jeszcze skutki pandemii, wielu samorządowców w tegorocznych planach budżetowych kładzie nacisk na politykę inwestycyjną. Na tym skupia się także uchwalony 30 grudnia 2020 r. budżet Gminy Wołów na 2021 rok.

Budżet 2021 gminy Wołów na wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, przeznaczy 47 495 732, 88 zł.

Inwestycje drogowe

Budżet 2021 r. przewiduje ukończenie III etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Na to zadanie planuje się przeznaczyć ponad 5 mln zł. Jest to największa inwestycja w historii samorządu. Więcej tutaj.

Kolejne inwestycje drogowe obejmują m.in. przebudowę drogi na osiedlu Wichrowe Wzgórza w Wołowie, remont drogi gminnej na ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Krzydlinie Wielkiej, a także przebudowę mostu na Juszczyce ul. Powstańców Śląskich w Wołowie. Większość modernizacji zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych.

Jednym z priorytetów tegorocznych zadań Gminy jest budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie. W nowym roku planuje się wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Więcej informacji na temat nowej przychodni tutaj.

Bezpieczeństwo publiczne

Inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego obejmą budowę remizy strażackiej w Warzęgowie (250 000 zł) oraz w Krzydlinie Małej (150 000 zł). W nowym budżecie przeznaczono również środki na zakup wozu bojowego dla OSP w Krzydlinie Wielkiej za 250 000 zł.

Ponad 1 500 000 zł samorządowcy przeznaczą na termomodernizację budynków gminnych. Natomiast wdrożenie e-usług publicznych wyniesie 923 772, 80 zł.

Aby zapewnić mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa gmina planuje zamontować monitoring uliczny. Na to zadanie przeznaczy 400 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego obszaru gmina planuje przeznaczyć 3 100 000 na uzupełnienie i przyłączenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Ponadto na modernizację terenów zielonych planuje się wydać 300 000 zł.

Dodatkowe inwestycje obejmują opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (50 000 zł), modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6 655 625 zł).

Nabycie tartaku w Wołowie wyniesie 2 202 535 zł. Więcej o tartaku tutaj.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *