"Czyste Powietrze" w Wołowie. Jak funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny? - Wolowinfo.pl

“Czyste Powietrze” w Wołowie. Jak funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny?

Jesteś zainteresowany programem "Czyste Powietrze"? Sprawdź, jak umówić się na spotkanie w wołowskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.
"Czyste Powietrze" w Wołowie. Jak funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny? /fot. pexels
“Czyste Powietrze” w Wołowie. Jak funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny? /fot. pexels

W trosce o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, Urząd Miejski w Wołowie aktywnie wspiera realizację Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Aby ułatwić dostęp do informacji oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym, uruchomiono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, który służy mieszkańcom gminy pomocą w zakresie programu.

Zobacz też: Spotkanie informacyjne dotyczące programu ”Czyste Powietrze” w Wołowie

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Mieszkańcy Wołowa mogą korzystać z punktu konsultacyjnego trzy razy w tygodniu: we wtorki i środy w godzinach od 11:00 do 15:00 oraz w czwartki od 10:00 do 12:00. Celem tych spotkań jest zapewnienie kompleksowej informacji o programie „Czyste Powietrze”, w tym o warunkach uzyskania dofinansowania na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie programem, Urząd Miejski apeluje do mieszkańców o wcześniejsze umawianie spotkań konsultacyjnych. Takie podejście pozwala na bardziej efektywne i skierowane indywidualnie doradztwo. Spotkania można umawiać telefonicznie pod numerem 71 319 13 66.

Należy podkreślić, że za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku odpowiada wyłącznie wnioskodawca. Proces rozpatrywania wniosków i przyznawanie dofinansowań leży w gestii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wyniki programu w Gminie Wołów

Efektywność programu w gminie Wołów jest imponująca. Do dnia 31 grudnia 2023 roku mieszkańcy złożyli 343 wnioski o dofinansowanie, z których 275 przekształcono w umowy o dofinansowanie. Liczba zrealizowanych projektów wzrosła do 184, z kwotą wypłaconej dotacji na zadania zakończone osiągającą 2 794 490,67 zł. Dane te świadczą o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz skuteczności wsparcia oferowanego przez punkt konsultacyjny.

Program „Czyste Powietrze” w Wołowie to znakomity przykład działania na rzecz ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Współpraca między mieszkańcami a Urzędem Miejskim, przy wsparciu rządowym i regionalnym, przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla przyszłych pokoleń.

Zobacz też: #ZielonyWołów. Pierwsza inwestycja fotowoltaiczna w gminie Wołów

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *