Wołów Atrakcje. Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy - Wolowinfo.pl

Wołów Atrakcje. Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy

Atutem powiatu wołowskiego jest przyroda. Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy to miejsce dla miłośników natury oraz zwierząt lubiących spędzać czas z daleka od cywilizacji.
przyrodniczo.pl

Leśny rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy znajduje się w województwie dolnośląskim w powiecie wołowskim. Leży na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy w miejscowości Wrzosy, stąd też jego nazwa.

Rezerwat obejmuje lasy, wody płynące i stojące, grunty leśne oraz łąki śródleśne. Łączna powierzchnia terenu wynosi 575,11 ha. Rezerwat utworzono z Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 2 z dnia 8 marca 2000 r., w celu ochrony wielu rzadkich gatunków roślin chronionych i naturalnych zbiorowisk leśnych – głównie dla fragmentów lasów łęgowych.

Rezerwat jest ogromnym skupiskiem rzadkich i chronionych roślin oraz gatunków cennych ptaków. Tereny te są ostojami dla wielu zwierząt, miejscem w którym znajdują się drzewa pomnikowe i lęgowiska ptaków wodno – błotnych.

przyrodniczo.pl

Do największych połaci siedlisk leśno-bagiennych należy las łęgowy i olsy porzeczkowe. W podszycie rosną liczne gatunki wierzb, czeremcha zwyczajna, czeremcha amerykańska i leszczyna. W łęgu występują rzadkie lub chronione rośliny, m.in. długosz królewski, porzeczka czarna, jaskier wielki, kopytnik pospolity i śnieżyca wiosenna.

przyrodniczo.pl
przyrodniczo.pl

Zwierzęta jakie można spotkać w rezerwacie to m.in. żuraw krzykliwy, gęś gęgawa, świerszczak, strumieniówka, kokoszka wodna, dzięcioł zielony, krakwa, cyraneczka i brzęczka.

Przez rezerwat przechodzi szlak turystyczny. To idealne miejsce na spacer z daleka od cywilizacji oraz odprężenie się na świeżym powietrzu.

wikimedia.pl

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *