Dzień otwarty w wołowskiej policji - Wolowinfo.pl

Dzień otwarty w wołowskiej policji

Dzisiaj w wołowskiej policji zorganizowany jest dzień otwarty dla kandydatów do służby w policji. Sprawdź szczegóły.
Dzień otwarty w wołowskiej policji
Dzień otwarty w wołowskiej policji, fot pixabay.com

Służba w policji to ciężka praca, która każdego dnia stawia nowe wyzwania. Mimo to, wiele osób czuje powołanie do służenia obywatelom i decyduje się na uczęszczanie do szkoły policyjnej. Dzisiaj w wołowskiej policji organizowany jest dzień otwarty. Sprawdź szczegóły.

Zobacz też:

85-latek odnaleziony przez policjanta

Dzień otwarty w wołowskiej policji

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie organizowany jest dzień otwarty dla kandydatów do służby w policji. Będą one trwały pomiędzy godziną 11:00, a 19:00. W tym czasie do kandydatów wyjdą pracownicy kadr oraz policjanci, którzy opowiedzą o swojej pracy. Komenda Powiatowa Policji w Wołowie znajduje się przy ul. Piłsudskiego 23.

Kto może pełnić służbę w policji?

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie wystosowała również informację, na temat tego, kto może pełnić służbę w policji:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Źródło: Media

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.