Aktywna integracja w gminie Wołów. Przyznano dofinansowanie na realizację projektu - Wolowinfo.pl

Aktywna integracja w gminie Wołów. Przyznano dofinansowanie na realizację projektu

"Aktywna integracja w gminie Wołów" to projekt stworzony z myślą o osobach zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Czego dotyczy inicjatywa?
pexels.com

Gmina Wołów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu “Aktywna integracja w gminie Wołów”. Fundusze miałby zostać przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznej pn. “Aktywna integracja”. Dzięki pracy lokalnej administracji wniosek został zatwierdzony do realizacji, a inicjatywa ruszyła już na początku roku.

Aktywna integracja w gminie Wołów

Głównym celem projektu jest aktywna integracja o charakterze społecznym, zdrowotnym oraz zawodowym z elementami działań środowiskowych. W ramach inicjatywy realizowane będą szkolenia zawodowe oraz zapewnione wsparcie stypendialne. Cała wartość projektu wynosi 1 108 275,28 zł, natomiast 942 033,98 zł to wysokość dofinansowania.

Celem głównym projektu jest realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym oraz zawodowym z elementami działań środowiskowych na terenie Gminy Wołów w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023 r. w stosunku do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia poprzez rozwój i wsparcie ich funkcjonowania społecznego, zdrowotnego oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

– UM Wołów

Projekt “Aktywna integracja w gminie Wołów” będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wykonanie założonego celu mają zapewnić cztery zadania:

  • od 1.01.2022 r. do 30.06.2023 r. – Aktywizacja społeczna rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wraz z otoczeniem
  • 1.03.2022 r. do 30.06.2023 r. – Aktywizacja  zdrowotna osób stosujących przemocy, uzależnionych wraz z otoczeniem
  • od 1.01.2022 r. do 30.06.2023 r. – Praca socjalna na rzecz uczestników
  • od 1.01.2022 r. do 30.06.2023 r. – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych/biernych zawodowo

Źródło: UM Wołów

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *