Burmistrz gminy Wołów dementuje informacje - "peron i przejście to własność PKP" - Wolowinfo.pl

Burmistrz gminy Wołów dementuje informacje – “peron i przejście to własność PKP”

Zamknięcie bramki od przejścia prowadzącego przez torowisko na Dworzec PKP jest uciążliwe dla mieszkańców Wołowa. Spółka komunikacyjna nie wskazuje jednak, kiedy problem zostanie rozwiązany.
wikimedia.com

Mieszkańcy gminy Wołów od końca marca zgłaszali, że zamknięcie bramki od przejścia prowadzącego przez torowisko na Dworzec PKP w Wołowie jest uciążliwe. W tej sprawie burmistrz Dariusz Chmura wystosował pismo do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od mieszkańców Gminy Wołów o zamknięciu bramki od przejścia prowadzącego przez torowisko na Dworcu PKP w Wołowie, zwracam się z wnioskiem o otwarcie oraz udostępnienie przejścia podróżnym niepełnosprawnym i z ograniczoną sprawnością ruchową.

– brzmi treść pisma

Pełna korespondencja poniżej:

facebook.com/ Dariusz Chmura – burmistrz gminy Wołów

Odpowiedź była wymijająca, a w korespondencji wskazano, że nie ma możliwości stworzenia bezpiecznego przejścia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej w tej lokalizacji. Po wielokrotnych telefonach i braku informacji zwrotnej, włodarz wystosował w sierpniu pismo do Ministerstwa Infrastruktury.

W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców gminy Wołów o zamknięciu przejścia prowadzącego przez torowisko na Dworcu PKP w Wołowie oraz z otrzymanym pismem z dnia 10 maja 2021 r. od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu zwracam się z wnioskiem o przyśpieszenie terminu realizacji inwestycji stworzenia przejścia podziemnego w ramach dojścia do peronów na stacji Wołów. Do czasu stworzenia w/w wnoszę o ponowne uruchomienie przejścia przez torowisko.

– pisze Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura

Odpowiedź otrzymano 6 października. Wynikało z niej, że w ramach dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. Prace na ciągu C-E95 odcinek Grabiszyn – Rzepin, opracowanie studium wykonalności przewiduje się budowę nowego przejścia podziemnego. Ma ono umożliwiać obsługę osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Jednak termin realizacji inwestycji nie został jeszcze określony.

Pełna korespondencja poniżej:

facebook.com/ Dariusz Chmura – burmistrz gminy Wołów

Istotne jest, że właścicielem budynku dworca kolejowego jest gmina Wołów, ale ogrodzenie, torowisko, perony i przejście podziemne należy do kompetencji spółki PKP.

Źródło: Media

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *