Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w Warzęgowie - Wolowinfo.pl

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w Warzęgowie

4 miesiące - tyle potrwa realizacja inwestycji pn.: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II. Jakie modernizacje obejmuje zadanie?
facebook.com/Warzęgowo nasza wieś

Miniony piątek okazał się znaczącym dniem dla realizacji inwestycji pn.:  Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II. 20 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Wołowie nastąpiło przekazanie placu budowy dla inwestycji. Na wykonanie zadania przeznaczono 286 874,52 zł.

Jak informuje gmina Wołów:

W ramach zadania zostanie zbudowany chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na odcinkach od km 18+231 do km 18+401 i od km 18+696 do km 18+790, zgodnie z km drogi wojewódzkiej nr 339, o szerokości 2,0 m z lokalnymi zawężeniami. Zjazdy, podobnie jak chodniki, wykonane będą z kostki betonowej o gr. 8 cm o szerokości 3,5 – 4,0m, zakończone skosami 1:1 (1,5m x 1,5m) i obramowane z 3 stron obrzeżami betonowymi 8×30 cm.

Odwodnienie jezdni realizowane będzie za pomocą jednostronnego, 2% spadku poprzecznego chodnika (w stronę jezdni) oraz spadkiem podłużnym odprowadzającym wody opadowe do projektowanego wzdłuż jezdni ścieku przykrawężnikowego o szerokości 32 cm z kostki betonowej. Następnie wody kierowane będą za pomocą ścieków do projektowanych wpustów, które będą podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Fragment muru kamiennego, który znajduje się od strony posesji nr 12 przy przepuście, pod drogą wojewódzką zostanie rozebrany, a na jego miejscu stanie nowy mur oporowy żelbetowy. Natomiast ścianka czołowa kamienna przy przepuście pod drogą wojewódzką będzie przebudowana. W ramach zadania powstanie nadbudowa w postaci muru żelbetowego, który będzie stanowił oparcie dla projektowanego chodnika.

Za przepustem zostanie wykonany dodatkowy fragment muru żelbetowego zabezpieczający skarpę przed posesją nr 12. Dodatkowo na murze wzdłuż drogi gminnej zaprojektowano balustradę ochronną dla pieszych, stalową, ocynkowaną U-11a.

Na wykonanie inwestycji przewidziano 4 miesiące.

Źródło: wolow.pl

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.