Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada. Dowiedz się więcej! - Wolowinfo.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada. Dowiedz się więcej!

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961), wnioski można składać od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy opieki nad dziećmi do lat 8 oraz opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

“Opieka nad dziećmi do lat 8”

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki do której uczęszcza dziecko
  • otwarcia tych placówek, ale w sposób ograniczony
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19

“Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi”

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu:

  • zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko
  • otwarcia tych placówek, ale ze względu na ich ograniczone działanie, brak możliwości zapewnienia opieki
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19

Ten dodatek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W przypadku kiedy rodzic lub opiekun pełnoletniej osoby niepełnosprawnej musiał zaprzestać wykonywania pracy, aby zapewnić takiej osobie opiekę, może również ubiegać się o zasiłek. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna lub gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

“Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?”

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego płatnika składek (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

“Kiedy nie przysługuje?”

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *