1 mln zł więcej na budowę wiaduktu wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa - Wolowinfo.pl

1 mln zł więcej na budowę wiaduktu wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa

Podczas ostatniej sesji radni zadecydowali o uchwaleniu dodatkowego 1 mln zł na budowę wiaduktu wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa.

W 2020 r. gmina Wołów odkupiła od prywatnego właściciela teren wołowskiego tartaku. Szczegóły tutaj. Dzięki nowej inwestycji – Śródmiejskie Obejście Wołowa problem komunikacyjnego paraliżu i nieodpowiedniej infrastruktury na tym obszarze zostałby rozwiązany.

Na realizację zadania pt. Śródmiejskie Obejście Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową pozyskano dofinansowanie w kwocie 20 milionów złotych. Pieniądze zostały przyznane w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłoszono więc przetarg na realizację inwestycji, jednak najniższa oferta spełniająca wszystkie kryteria w postępowaniu przetargowym przewyższała przyznane dofinansowanie. Postanowiono więc podjąć uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Wołów i uchwalić dodatkowe 1 mln złotych na budowę wiaduktu wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa.

Za przyjęciem uchwały głosował: Jan Tomków, Robert Stepien, Malgorzata Hermaszewska, Wiesława Sawa, Marcin Malinowski, Waldemar Rutowicz, Barbara Jagodzińska, Marta Mosiek, Janusz Czarnowski, Marian Szpak, Janusz Wygoda, Krzysztof Mucha, Krystyna Paszkowska, Łukasz Ciołek, Grzegorz Tymczyszyn. Natomiast od głosu wstrzymali się: Paweł Czarny, Zenon Bujacz, Barbara Świątek, Grażyna Racka oraz Agnieszka Łukszewska.

Już w najbliższym czasie nastąpi oficjalne wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na budowę wiaduktu oraz Śródmiejskiego obejścia Wołowa.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *