Atrakcje przyrodnicze. Rezerwat przyrody Odrzysko - Wolowinfo.pl

Atrakcje przyrodnicze. Rezerwat przyrody Odrzysko

Rezerwat przyrody leży na terenie gminy Wołów, na obszarze Natura 2000. Wzdłuż niego znajduje się ścieżka o długości 3 kilometrów, która idealnie sprawdzi się na spacer i odpoczynek na łonie natury.
fot. pexels.com (zdjęcie poglądowe)

Rezerwat przyrody Odrzysko leży w gminie Wołów, na granicach Nadleśnictwa Wołów. Położony na obszarze Natura 2000 i Łęgi Orzańskie rozciąga się na długość 3 kilometrów w dolinie rzeki Odry. Utworzono go 18 lutego 1987 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Zobacz też: Atrakcje przyrodnicze. Rezerwat przyrody Jodłowice

Rezerwat przyrody Odrzysko

Powierzchnia rezerwatu wynosi 5,15 hektara, obejmuje on lasy, wody płynące oraz grunty leśne. Jest to dom dla wielu wyjątkowych gatunków zwierząt oraz roślin chronionych. Powstał on przede wszystkim po to, aby uchronić rzadko rosnącą wolfię bezkorzeniową oraz kotewkę orzech wodny.

Rezerwat jest zaliczany do jednego z najcenniejszych obszarów znajdujących się w dolinie Odry. Charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi, dużą lesistością, ogromną ilością starorzeczy a także występowaniem wielu rzadkich gatunków. Można tutaj zobaczyć wyjątkowe rodzaje roślin takie jak trzcina pospolita, pałka szerokolistna, jeżogłówka gałęzista, manna mielec czy też turzyca brzegowa oraz błotna.

Na terenie Odrzyska występuje też wiele ciekawych gatunków zwierząt. Dzięki dobrym warunkom panującym w rezerwacie, aż 40 gatunków ptaków zamieszkuje to miejsce, w tym wiele zagrożonych wyginięciem. Można tutaj spotkać m.in. łabędzie nieme, zimorodki, błotniaki stawowe, dzięcioły średnie, bobry, wydry czy też wiele płazów takich jak żaby moczarowe, kumaki czy traszki. Na terenie rezerwatu znajduje się zielony szlak turystyczny o długości 3 kilometrów, który prowadzi wokół starorzecza. To wyjątkowe miejsce, w którym odpoczniesz od hałasów zatoczonego miasta oraz spędzisz czas na łonie natury.

Zobacz też: Wołów Atrakcje. Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy

Źródło: Media

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *