Usuwanie azbestu w gminie Wołów. Wnioski można składać do końca marca - Wolowinfo.pl

Usuwanie azbestu w gminie Wołów. Wnioski można składać do końca marca

Do końca marca można składać wnioski o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem azbestu. Sprawdź szczegóły.
pixabay.com

Azbest był wyjątkowo popularny w latach 60. i 70. Niska cena, trwałość oraz odporność na wysoką i niską temperaturę przełożyła się na chętne wykorzystywanie tworzywa w budownictwie jednorodzinnym. Okazało się jednak, że jest on niekorzystny dla życia człowieka i środowiska.

W Europie Zachodniej o wiele wcześniej zaprzestano produkcji azbestu. Natomiast w Polsce dopiero w 1998 r. zauważono szkodliwość tego produktu. Wydano rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest i równocześnie zakończono produkcję falistych płyt azbestowych. W 1999 r. wprowadzono zakaz obrotu tymi płytami.

Każda stara włóknowo-cementowa płyta zawierała do 13% rakotwórczego azbestu. Co więcej, deszcze wymywają z nich spoiwo cementowe, a to ma bezpośredni wpływ na stan środowiska. Tym samym niezmiernie istotne jest pozbycie się niekorzystnego dla życia człowieka oraz środowiska azbestu.

Usuwanie azbestu w gminie Wołów

Burmistrz gminy Wołów ogłosił nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy, których nieruchomości zostały ujęte w Programie usuwania azbestu z terenu gminy Wołów mogą skorzystać z dotacji na to przedsięwzięcie.

W tym celu należy złożyć wniosek do 31 marca 2022 r. Formularze dostępne są w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej – www.bip.wolow.pl w zakładce „Ochrona środowiska – Nabór wniosków”.

Przed planowanym demontażem właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:

  1. dokonania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, lub
  2. uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Wszystkie kwestie dotyczące powyższych zobowiązań można załatwić w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, II piętro, pok. nr 31.

Źródło: UM Wołów

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *