Remontujesz dom lub mieszkanie? Dowiedz się, jak zgodnie z prawem utylizować odpady poremontowe. - Wolowinfo.pl

Remontujesz dom lub mieszkanie? Dowiedz się, jak zgodnie z prawem utylizować odpady poremontowe.

Utylizacja odpadów budowlanych powinna przebiegać według określonych procedur. Każda osoba, która przyczynia się do produkcji gruzu i innych rodzajów śmieci poremontowych jest odpowiedzialna za proces ich bezpiecznego przekazania do zakładu utylizacji. Najwygodniejszym sposobem pozbycia się zalegających pozostałości po remoncie lub budowie jest zamówienie kontenera, jednak nie wszystkie rodzaje odpadów można umieścić w jednym pojemniku. Jak prawidłowo wyrzucać odpady budowlane?
foot. materiał partnera

Gdzie wyrzucać odpady budowlane?

Odpady budowlane wymagają specjalnego sposobu zagospodarowania, który umożliwi bezpieczne przekazanie ich do utylizacji. Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem umożliwiającym pozbycie się śmieci z remontu i prac budowlanych jest wynajem specjalnego kontenera. Takie pojemniki dostarczają firmy, które profesjonalnie zajmują się wywozem odpadów budowlanych. Na terenie Dolnego Śląska usługi wywozu odpadów budowlanych w kontenerach świadczy firma EKO-LOGIS https://eko-logis.com.pl/, która od wielu lat pomaga klientom prywatnym i przedsiębiorstwom w zagospodarowaniu tzw. odpadów trudnych.

Najczęściej wybierane rodzaje kontenerów służą składowaniu gruzu budowlanego oraz zmieszanych odpadów budowlanych. Do gruzu zalicza się m.in. fragmenty konstrukcji betonowych, pokruszone cegły i elementy ceramiki budowlanej. Drugą grupę śmieci poremontowych tworzą m.in. odpady gruzu, a także pozostałości tynków, tapet, opakowania po farbach, zaprawach, klejach, elementy stolarki okiennej, tworzywa sztuczne, zużyta armatura, części instalacji oraz odpady gabarytowe. Poza wymienionymi odpadami w trakcie remontu powstają również śmieci, których nie można umieścić w jednym kontenerze ze zmieszanymi odpadami budowlanymi – jak je utylizować?

Zmieszane odpady budowlane – czego nie można wrzucić do kontenera?

Przy wynajmie kontenera warto zapoznać się z regulaminem wywozu poszczególnym grup odpadów – nie wszystkie śmieci mogą trafić do jednego pojemnika. Do nieczystości poremontowych, których nie można umieścić w kontenerze na zmieszane odpady budowlane, należą m.in.:

  • zużyte opony,
  • odpady niebezpieczne oraz chemikalia,
  • azbest i eternit,
  • akumulatory i baterie, tzw. elektrośmieci,
  • odpady komunalne,
  • sprzęt i akcesoria elektryczne, świetlówki, urządzenia AGD.

Podczas wymiany pokryć dachowych lub izolacji powstaje często papa odpadowa, która należy do śmieci poremontowych. Pozostałości tego materiału nie mogą być jednak składowane w kontenerze z innymi odpadami ze względu na obecność substancji niebezpiecznych w składzie. Utylizacja papy odbywa się w zakładach przystosowanych do bezpiecznego unieszkodliwienia tego rodzaju materiału. Z myślą o właściwym zagospodarowaniu tego odpadu powinno się zamówić kontener przeznaczony wyłącznie do składowania papy.

Alternatywa dla kontenera – PSZOK

Odpady budowlane można również przekazać do utylizacji samodzielnie, dostarczając je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK-a). Taki punkt zazwyczaj znajduje się w każdej gminie, a mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady pochodzące z różnych prac remontowo-budowlanych. Rozwiązanie to dostarcza jednak więcej problemów ze względu na konieczność organizacji własnego transportu dla odpadów i występujące limity ilościowe. Gminy często ustalają limit odpadów, jaki przypada na jednego mieszkańca w ciągu roku, co nie sprawdza się przy remontach na większą skalę.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *