Ponad 4,7 mln dofinansowania dla CKZiU. Dlaczego starosta Janusz Dziarski nie poparł wniosku? - Wolowinfo.pl

Ponad 4,7 mln dofinansowania dla CKZiU. Dlaczego starosta Janusz Dziarski nie poparł wniosku?

Na tej inwestycji skorzystają nie tylko uczniowie, ale i cały powiat. Jednak złożenie wniosku o dofinansowanie nie było tak proste.
facebook.com/Technikum nr1 im. Tadeusza Kościuszki w CKZiU w Wołowie

Dofinansowanie w kwocie 4 734 729,56 zł do projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie nie miałoby miejsca bez zawziętości radnych Rady Powiatu Wołowskiego. Jak wskazuje Kamil Jeżyna, sukces nie byłby możliwy bez wniosku Komisji Budżetu Gospodarki Infrastruktury i Środowiska Rady Powiatu Wołowskiego.

Wniosek o dofinansowanie. Starosta się wstrzymał

Już 28 stycznia 2021 r. na posiedzeniu, komisja postulowała do zarządu o złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację inicjatywy Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Ogrzewanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wymagało pilnej interwencji, ponieważ stary piec nie tylko wkrótce będzie wymagał remontu, ale również generuje ogromne koszty utrzymania. Zbigniew Posadzki zaznaczył, że warto więc postarać się o dofinansowanie w ramach projektu termomodernizacji placówek oświatowych. W efekcie koszty wkładu własnego będą zrekompensowane oszczędnościami energetycznymi w przyszłych latach. Zabezpieczenie środków na wkład własny to kwestia budżetu przyszłorocznego – podkreślał Zbigniew Posacki.

Komisja Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania projektu i aplikowania o środki zewnętrzne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne z ograniczeniem do budynków użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych)

– brzmi treść wniosku do Zarządu Powiatu

Wniosek został poparty przez ośmiu Radnych. Od głosu wstrzymał się jednak Janusz Dziarski i Zbigniew Skorupa. Starosta swoją decyzję umotywował faktem, że należy przyjrzeć się potrzebom innych jednostek. Jak wskazał, inwestycje powiatu w dużej mierze idą na CKZiU. Kamil Jeżyna chciał doprecyzować tę kwestię i zapytał o kroki Zarządu podjęte do wniosku CKZiU w grudniu 2020 r.

Sprawą zajmują się pracownicy merytoryczni. Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi ad hoc.

– odpowiedział starosta Janusz Dziarski

Wniosek udało się przegłosować i finalnie uzyskać dofinansowanie w kwocie ponad 4,7 mln zł. Natomiast łączna kwota zadania to 5 789 583,88 złotych.

Modernizacje w CKZiU

Dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie szeregu robót mających na celu poprawę efektywności energetycznej, spadek zużycia energii oraz poprawę estetyki budynków. Zadanie ma docelowo doprowadzić również do rewitalizacji budynków.

Modernizacji zostaną poddane instalacje grzewcze wraz z wymianą źródła ciepła. Projekt przewiduje również podłączenie do bardziej efektywnego źródła ciepła. Przebudowane zostaną też systemy chłodzące oraz dojdzie do wymiany systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacją. W planach jest również zamontowanie systemu zarządzania energią w budynkach szkolnych oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *