Szpital w Wołowie placówką COVID-ową - Wolowinfo.pl

Szpital w Wołowie placówką COVID-ową

facebook.com/ddwolow

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, szpital powiatowy w Wołowie został przekształcony w placówkę leczącą zakażonych COVID-19. Zawieszono oddział wewnętrzny oraz rehabilitację.

Informację dotyczącą przekształcenia szpitala w Wołowie w placówkę jednoimienną – covidową, przekazał Piotr Burdach, prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie, podczas wideokonferencji powiatowego sztabu kryzysowego. Leczeniu zostanie poddanych łącznie 60 zakażonych pacjentów.

Działalność dotychczasowo funkcjonujących oddziałów została zawieszona. Nocna oraz Świąteczna Opieka będzie znajdować się teraz w budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Wołowie. Konieczne jest także czasowe przeniesienie administracji do budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego w Wołowie.

To, że powstaje ten szpital jednoimienny jest potrzebne. Tutaj trzeba to przyjąć. Poprosiłem o przywrócenie karetki zespołu ratowniczego, którą poprzedni Wojewoda zabrał z Wołowa. Mam nadzieję, że Starota i burmistrz wesprą mnie w tych działaniach – zaznacza burmistrz Miasta Wołów

Gmina Wołów zadeklarowała swoją pomoc w pracach adaptacyjnych związanych z przeniesieniem administracji PCM do gmachu biblioteki.

W kwestii przywrócenia oddziału wewnętrznego oraz rehabilitacyjnego po ustaniu epidemii, Starosta wspomina tylko o wznowieniu rehabilitacji.

Janusz Dziarski wraz z burmistrzem Brzegu Dolnego Pawłem Pirkiem podjęli decyzję o przeniesieniu oddziału wewnętrznego do Brzegu Dolnego. Takiej decyzji nie poparł burmistrz Wołowa Dariusz Chmura oraz mieszkańcy.

>