[PILNE] Sprawdź wyniki głosowania nad wystąpieniem gminy Wołów z PCM na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie - Wolowinfo.pl

[PILNE] Sprawdź wyniki głosowania nad wystąpieniem gminy Wołów z PCM na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie głosowano nad wystąpieniem gminy ze spółki PCM.
esesja.tv

Dzisiaj od godziny 12:00 w Urzędzie Miasta w Wołowie trwa Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad zaprzysiężony został na radnego Jan Zygoń, który zastąpi w radzie zmarłą Małgorzatę Hermaszewską.

Zobacz: Zmarła Małgorzata Hermaszewska. Wieloletnia radna odeszła w wieku 73 lat

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Wołów ze spółki Powiatowego Centrum Medycznego. To odpowiedź na polityczne ambicje samorządowców z Brzegu Dolnego, którzy chcą zmarginalizować nie tylko szpitalną placówkę, ale także sam Wołów. Finałem działań Dziarskiego i Pirka ma być skonsolidowanie wszystkich obszarów powiatowej służby zdrowia w Brzegu Dolnym.

Gmina Wołów występuje ze spółki PCM

24 marca podczas Zgromadzenia Wspólników PCM głosowano nad przeniesieniem szpitala do Brzegu Dolnego. Stosunek głosów 2:1 nie był zaskoczeniem, bowiem gmina Brzeg Dolny i Starostwo Powiatowe mają w PCM większość głosów. W odpowiedzi na zabranie mieszkańcom szybkiego dostępu do lekarza pierwszego kontaktu, a także lekarzy specjalistów, na wniosek burmistrza Dariusza Chmury podjęto się głosowania wystąpienia gminy Wołów ze spółki PCM.

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej przegłosowano wystąpienie gminy ze spółki PCM. 11 radnych było “za”, 8 “przeciw”, a jedna osoba się wstrzymała. Dzięki takiej decyzji gmina nie będzie musiała finansować spółki, na którą nie ma wpływu. Dzięki temu środki finansowe będą mogły być przekazane na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy Wołów w tym na budowę nowoczesnej przychodni specjalistycznej. Co więcej, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na budowę przychodni przekazano dofinansowanie w wysokości 10 milionów złotych.

Zobacz: Gmina Wołów odebrała promesę na ponad 13 mln zł

Transmisja z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie dostępna jest tutaj.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie
 2. Przestawienie porządku obrad
 3. Ślubowanie radnego Jana Zygonia
 4. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 18 marca 2022 r.
 5. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 31 marca 2022 r.
 6. Sprawozdanie burmistrza gminy Wołów z działalności za okres 7 marca 2022 r. – 8 kwietnia 2022 r. oraz z wykonania uchwał
 7. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy i mieszkańców gminy
 8. Realizacja Programu “Czyste powietrze w gminie Wołów”. Stopień realizacji wymiany pieców oraz system pomiaru jakości powietrza w gminie Wołów
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
  – udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  – zmiany uchwały nr XLV/341/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy Wołów na 2022 r.
  – zmiany uchwały nr XLII/314/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dn. 15 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
  – przyjęcia “Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z gminy Wołów na lata 2021 – 2032”
  – przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołów na rok 2022”
  – upoważnienie Kierownika MOPS w Wołowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom z Ukrainy
  – rozpatrzenia skargi na burmistrza gminy Wołów
  – wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Wołów ze spółki PCM w Wołowie
 10. Interpelacje i zapytania Radnych
 11. Wolne wnioski i informacje
 12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie
Źródło: esesja.tv

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *