Oferta Pracy. Inspektor/specjalista ds. księgowości zarządczej - Wolowinfo.pl

Oferta Pracy. Inspektor/specjalista ds. księgowości zarządczej

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie ogłosiło nabór na stanowisko inspektora/specjalisty ds. księgowości zarządczej. Sprawdź szczegóły oferty.
pexels.com

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie ogłosił konkurs na stanowisko inspektora/ specjalisty ds. księgowości zarządczej. Od kandydata wymaga się polskiego obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, brak prawomocnych wyroków sądowych, biegła znajomość polskiego w mowie i piśmie, a także wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia, controling). Co więcej, kandydat powinien mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie na wyżej wskazanym stanowisku.

Dodatkowym atutem będzie znajomość ustawy o rachunkowości, biegłość w zakresie pakietu MS Office, a także umiejętność pracy pod presją czasu.

Do kompetencji przyszłego pracownika na tym stanowisku będzie należało:

  • Pozyskiwanie i weryfikacja informacji finansowych, niezbędnych do prowadzenia działań analitycznych, kalkulacyjnych i monitorujących
  • Opracowywanie rocznych i okresowych, wycinkowych i problemowych analiz oraz zestawień statystycznych dotyczących przychodów, kosztów i relacji ekonomicznych
  • Pozyskiwanie i weryfikacja informacji finansowych, niezbędnych do prowadzenia działań analitycznych, kalkulacyjnych i monitorujących
  • Przeprowadzanie okresowej kalkulacji kosztów hospitalizacji pacjentów i procedur medycznych
  • Przygotowanie danych finansowych w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
  • Nadzór nad realizacją zadań w zakresie prowadzenia modułu kosztowego FK-KSW w zakresie kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich zgodnie z przyjętym rachunkiem kosztów
  • Weryfikacja nośników kosztów otrzymanych od komórek organizacyjnych i bieżące wprowadzanie danych do systemu• Pełnienie funkcji doradczych wobec innych pracowników w zakresie kompetencji
  • Współpraca przy opracowywaniu strategii finansowej i rozwoju Szpital
  • Opracowywanie standardów sprawozdawczości wewnętrznej dla komórek organizacyjnych

Praca na tym stanowisku wiąże się z możliwością ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Aby zaaplikować, należy do 31 grudnia wysłać CV (wraz z informacjami zgodnymi z art. 221§1 kodeksu pracy) mailem na adres dorotawargosz@pcm-wolow.pl, bądź osobiście do siedziby spółki (Dział Organizacji i Kadr).

Po więcej informacji należy kontaktować się z dyrektorem finansowym: tel.: 506 165 864, email: wojciechlang@pcm-wolow.pl

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.