Nowoczesna kotłownia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu - Wolowinfo.pl

Nowoczesna kotłownia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu przeprowadził remont kotłowni. Inwestycja przełoży się na zmniejszenie wydatków szpitala i wpłynie pozytywnie na środowisko.

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Lubiążu przeprowadzono modernizację kotłowni węglowej na gazową zasilaną propanem. Na realizację inwestycji przeznaczono ponad 2,3 mln zł, z czego 2 mln szpital otrzymał w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe środki to wkład własny szpitala.

Nowa kotłownia przełoży się na zmniejszenie wydatków szpitala i zapewni stabilny dostęp do źródła ciepła. Będzie miała również pozytywny wpływ na środowisko, a zgodnie z wyliczeniami zadanie zwróci się w ciągu najbliższych dwóch lat.


Inwestycja to oszczędność 1,3 mln zł rocznie

Zadanie obejmowało przystosowanie pomieszczenia kotłowni węglowej do kotłowni gazowej. Zamontowano dwa kotły gazowe o łącznej mocy 3 MW, które opalane są propanem, z możliwością przystosowania do opalania gazem LNG. W ramach prac inwestycyjnych rozebrano konstrukcję hali opału i przystosowano podłoże do montażu zbiorników propanu i parownika. Wykonano także instalację elektryczną i prace związane z automatyką kotów. Zakupiono i zainstalowano UPS podtrzymujący zasilanie kotłów, sieci grzewczej i parownika w przypadku zaniku prądu.

Zrealizowanie tej inwestycji jest niezwykle istotne dla dalszego funkcjonowania szpitala w Lubiążu. Stare kotły były już wyeksploatowane, a w efekcie ulegały częstym awariom. Prognozowane koszty utrzymania kotłowni węglowej w 2022 r. wynosiłyby ponad 2,7 mln zł, natomiast roczny koszt utrzymania kotłowni gazowej to ok. 1,3 mln zł, a do jej obsługi potrzebna jest tylko jedna osoba. Szacunkowo modernizacja kotłowni pozwoli uzyskać roczną oszczędność w wysokości ponad 1,3 mln zł.

Przejście szpitala z energii węgla kamiennego na gaz propan pozwoli szpitalowi osiągnąć kwotę oszczędności w wysokości 1 340 000 zł rocznie. Dzięki temu zwrot inwestycji nastąpi po 2 latach jej działania oraz spowoduje bardziej ekologiczne oddziaływanie na środowisko mieszkańców Gminy Wołów.

mówi Jacek Kacalak Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Źródło: UMWD

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.