Mobilny Punkt Spisowy w Lubiążu - Wolowinfo.pl

Mobilny Punkt Spisowy w Lubiążu

Co dziesięć lat Główny Urząd Statystyczny prowadzi spis wszystkich Polaków. W Domu Kultury w Lubiążu uruchomiono mobilny punkt, który ułatwi mieszkańcom spisanie się.
pexels.com

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań ruszył już w kwietniu. Ze względu na pandemię wygląda on nieco inaczej niż 10 lat temu. Na pytania odpowiedzieć można przez formularz internetowy lub przez rachmistrza. Uczestnictwo w spisie to obowiązek każdego Polaka. W przypadku odmowy, bądź nieudzielenia odpowiedzi na zadawane pytania może grozić kara grzywny. Kara może wynieść maksymalnie 5 tys. zł.

Aby ułatwić spisanie się mieszkańcom Gminy Wołów, w Domu Kultury w Lubiążu uruchomiono mobilny punkt spisowy. Będzie można z niego skorzystać 15 czerwca 2021 r. od 10:00-15:00. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać również pod numerem 71 319 13 23 lub 690 002 800.

Jakich pytań można się spodziewać?

Charakterystyka demograficzna osób:

 1. płeć
 2. wiek
 3. adres zamieszkania
 4. stan cywilny
 5. kraj urodzenia
 6. kraj posiadanego obywatelstwa

Aktywność ekonomiczna osób:

 1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo
 2. lokalizacja miejsca pracy
 3. rodzaj działalności zakładu pracy
 4. zawód wykonywany
 5. status zatrudnienia
 6. wymiar czasu pracy
 7. rodzaj źródła utrzymania osób
 8. rodzaje pobieranych świadczeń

Poziom wykształcenia

Niepełnosprawność:

 1. samoocena niepełnosprawności
 2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy
 3. stopień niepełnosprawności
 4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności

Migracje wewnętrzne i zagraniczne:

 1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości
 2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju
 3. miejsce zamieszkania rok przed spisem
 4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą
 5. rok przyjazdu /powrotu do Polski
 6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą)
 7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą)

Charakterystyka etniczno-kulturowa:

 1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna
 2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych
 3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego

Gospodarstwa domowe i rodziny:

 1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego
 2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania

Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

 1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych
 2. stan zamieszkania mieszkania
 3. własność mieszkania
 4. liczba osób w mieszkaniu
 5. powierzchnia użytkowa mieszkania
 6. liczba izb w mieszkaniu
 7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne
 8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania
 9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe
 10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie
 11. stan zamieszkania budynku
 12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne
 13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku
 14. liczba izb w budynku
 15. własność budynku
 16. liczba mieszkań w budynku
 17. rok wybudowania budynku