Przebudowa drogi w Piotronowicach - Wolowinfo.pl

Przebudowa drogi w Piotronowicach

Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura wraz z zastępcą Janem Janasem, przewodniczącym Rady Miejskiej Wołowa - Janem Tomków oraz Radną Rady Miejskiej Wiesławą Sawą z wizytą w Piotronowicach. Zakończono I etap przebudowy drogi.
facebook.com/ddwolow

W Piotronowicach zakończono I etap przebudowy drogi. Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada.

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej w miejscowości Piotronowice na odcinku od pierwszego metra drogi do 660 m. Wykonana zostanie nowa konstrukcja o nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm na szerokość 2,5 m oraz nawierzchni z istniejącego kamienia polnego pochodzącego z odzysku (gr. ok. 14 cm).

Firmą realizującą zadanie jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów” – Sp. z o.o. Piotroniowice.

Zakres robót obejmuje cztery etapy:

  • rozebranie istniejącej nawierzchni rogi z kamienia polnego wraz z istniejącą podbudową
  • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych
  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni
  • montaż oznakowania docelowej organizacji ruchu.

Z uwagi na uwarunkowania ochrony konserwatorskiej, przebudowa drogi gminnej opiera się na przełożeniu części nawierzchni z wykorzystaniem oryginalnego materiału do szerokości połowy jezdni. Natomiast istniejąca partia gruntowa, zlokalizowana między chodnikiem a jezdnią brukową, zostanie wyłożona z kostki betonowej zbliżonej kolorystycznie do naturalnej nawierzchni istniejącej. Projektowana szerokość nawierzchni jezdni łącznie z elementami brzegowymi wynosi 5 m na odcinku 0+000 – 0+655.

Całkowita wartość zadania to 798.353,84 zł

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *