Droga powiatowa w Pieruszy wreszcie spełnia oczekiwania mieszkańców - Wolowinfo.pl

Droga powiatowa w Pieruszy wreszcie spełnia oczekiwania mieszkańców

Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu środków przez Powiat wołowski oraz pozyskaniu dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, mieszkańcy mogą cieszyć się nową drogą.
powiatwolowski.pl

25 listopada oficjalnie odebrano zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 128D w miejscowości Pierusza – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Udało się przebudować 0,8 km odcinek drogi.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra oraz przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic.

Klika dni później ukończoną inwestycję odwiedził także Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura wraz z Radnym Rady Miejskiej – Krzysztofem Muchą oraz Radym Rady Powiatu Wołowskiego – Bartoszem Granatem.

facebook.com/ddwolow

Finalna wartość zadania wyniosła ponad 260 tys. zł. Z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 r., udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł. Reszta wydatków została pokryta przez Wadze Powiatu Wołów.

Zakres robót obejmował:

  • frezowanie nawierzchni z wywozem materiału do 1 km
  • mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
  • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
  • ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
  • regulacja wysokościowa trzech studzienek
  • utwardzenie frezowaniami pobocza gruntowego

Dzięki zrealizowanej inwestycji mieszkańcy mogą cieszyć się 0,8 km odcinkiem nowej drogi.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.