Ćwiczenia pod kryptonimem Egida-21 w Wołowskiej Komendzie Policji - Wolowinfo.pl

Ćwiczenia pod kryptonimem Egida-21 w Wołowskiej Komendzie Policji

W niedzielę, 17 października obyły się ćwiczenia pod nazwą Egida-21, w których uczestniczyło 19 policjantów.
wolow.policja.gov.pl

W niedzielę, 17 października, w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Egida-21. Poza wołowską komendą, w ćwiczeniach weźmie udział 39 innych jednostek policji na terenie kraju.

W ćwiczeniach na terenie Wołowa, wzięło udział 19 uczestników tzw. rezerwy osobowe. Policja jest drugą co do powołań, zaraz po Siłach Zbrojnych RP, formacją w zakresie liczby powołań osób rezerwowych.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, byli obserwatorami ćwiczeń Egida-21 w Wołowie. Ćwiczenia miały na celu sprawdzić w praktyce przyjęte założenia oraz rozwiązania planistyczne, które są związane z powoływaniem osób (tzw. rezerw osobowych).

Ćwiczenia zostały sfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej, które zostały przydzielone Komendantowi Głównemu Policji na lata 2021-2035. Środki te zostały przydzielone, w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *