Wołów mówi "Nie dla Przemocy"! - Wolowinfo.pl

Wołów mówi “Nie dla Przemocy”!

Dzisiaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie rozpoczął Kampanię 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła przeniesienie działań uświadamiających do Internetu.
ws.uni.opole.pl

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership. Kampania jest poświęcona wspieraniu i koodrynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również zaangażował się w tegoroczną akcję. Od 25 listopada do 10 grudnia pracownicy będą podejmowali działania profilaktyczne, aby uświadamiać mieszkańców Gminy Wołów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej.

Na Facebooku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie regularnie będą pojawiały się materiały budujące i rozwijające w świadomości mieszkańców istnienie tego problemu oraz formy przeciwdziałania. Będą to m.in. artykuły, filmy, wywiady, wykłady czy webinaria.

Od 25 listopada dostępne będą pierwsze publikacje:

  • 10:00 – wywiad z Elżbietą Krzykwą – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie oraz Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • 17:00 – webinar “Komunikacja bez przemocy” – poprowadzi go na żywo Ewa Godlewska, która jest Psycholożką MOPS oraz Specjalistką ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Celem wołowskiej akcji jest przeciwdziałanie przemocy i zachęcanie do podejmowania działań, by przyszłe pokolenia mogły żyć w społeczeństwie bez przemocy.

Na znak solidarności z tegoroczną akcją jest przypięcie białej wstążki na znak sprzeciwu wobec przemocy ze względu na płeć.

Kampania 16 Dni

Daty trwania Kampanii nie są przypadkowe, ponieważ jest ona prowadzona między 25 listopada, czyli Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, a 10 grudnia – Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Jest to podkreślenie faktu, że eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet to kwestia praw człowieka, a używanie takiej przemocy jest łamaniem praw człowieka.

Wspólnym celem wszystkich zaangażowanych osób i organizacji z całego świata jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Zgodnie z międzynarodowymi założeniami działania mają obejmować m.in.: rozwój świadomości, że przemoc ze względu na płeć jest pogwałceniem praw człowieka; wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy; tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy, a także wzmacniania solidarności kobiet na całym świecie i budowanie lokalnych i międzynarodowych powiązań.

W akcję mogą włączyć się wszyscy chętni. W Przewodniku dla nowych działaczy/działaczek znajduje się więcej informacji na ten temat.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *