Wołów już nie martwi się azbestem - Wolowinfo.pl

Wołów już nie martwi się azbestem

Azbest w budownictwie jednorodzinnym występuje w formie pokrycia dachowego. Może on jednak zagrażać ludzkiemu zdrowiu i życiu. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udało się usunąć 41 ton niebezpiecznego surowca.

Wyroby z azbestu w latach 60. i 70. były powszechnie stosowane ze względu na: swoją cenę, trwałość, odporność na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję. W Europie Zachodniej o wiele wcześniej uznano ten produkt za szkodliwy, natomiast w Polsce zaprzestano jego produkcji dopiero w 1998 r. i wprowadzono rygorystyczne przepisy zakazujące jego stosowania.

Każda stara płyta włóknowo-cementowa zawierała do 13% rakotwórczego azbestu. Takie niezabezpieczone płyty są szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Deszcze wymywają z nich spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i ulatniają do środowiska.

Usuwanie azbestu w Wołowie

W ramach konkursu “Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Wołów dofinansowanie w wysokości 29 261,40 zł.

Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków gminy w ramach zadania “Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów – Etap IX”.

Dzięki tej inicjatywie, mieszkańcy mogli skorzystać z demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiana wyrobów zawierających azbest. Usunięte odpady zostały zutylizowane na składowisku odpadów zawierających azbest w Dobrowie.

W sumie udało się usunąć 41, 802 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 38 430,50 zł.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *