Radni i władze miasta dyskutują o planie budowy przychodni gminnej w Wołowie - Wolowinfo.pl

Radni i władze miasta dyskutują o planie budowy przychodni gminnej w Wołowie

kuriergmin.pl

25 września, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wołowie, radni większością głosów ”za” uchwalili przeznaczenie 85 000 zł z budżetu gminy na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowaną budową przychodni gminnej w Wołowie.

W odpowiedzi na liczne apele mieszkańców, gmina ma w planach budowę własnej przychodni zdrowia na terenie Wołowa. Celem inicjatywy jest zapewnienie pacjentom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz szerokiego wachlarza diagnostyki.

Program funkcjonalno-użytkowy ma posłużyć do ustalenia kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, a także przygotowania oferty.

Burmistrz Wołowa – Dariusz Chmura tak wyjaśnił decyzję o budowie nowej przychodni:

Wszystko zaczęło się od tego, że Starosta podjął decyzję o przeniesieniu oddziału wewnętrznego z Wołowa do Brzegu Dolnego. Władze nie były zainteresowane współpracą z nami, w związku z tym decydowaliśmy się na budowę nowej przychodni w Wołowie.

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *