Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy - Wolowinfo.pl

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy

Zielonym sercem powiatu jest założony w 1994 r. Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy o powierzchni prawie 8 tys. ha. z rezerwatem przyrody Uroczysko Wrzosy.
powiatwolowski.pl

Obszar Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy to mozaika lasów (w tym borów i olsów), bagien i mokradeł, wilgotnych łąk, stawów i strumyków, a nawet śródlądowych wydm. Sama Jezierzyca w wielu fragmentach, jak np. na leśnym odcinku między Kretowicami a Orzeszkowem, zachowała charakter nizinnej i nieuregulowanej, a poprzez to malowniczej rzeki.

traseo.pl

W granicach parku stwierdzono występowanie 79 zespołów roślinnych. Zróżnicowana rzeźba terenu i duża zmienność siedliskowa sprawia, że zarówno flora jak i fauna jest bogata i urozmaicona. Rośnie tu wiele gatunków roślin unikalnych oraz rzadkich dla Dolnego Śląska, w tym aż 37 gatunków chronionych: m.in. śnieżyca wiosenna, wawrzynek wilczełyko, cenne paprocie czy kruszczyk szerokolistny.

Świat ssaków reprezentuje prawie 40 gatunków, a wśród nich duże populacje jelenia, dzika czy sarny. Wśród 190 gatunków ptaków, w tym około 135 lęgowych, najbardziej charakterystyczne to te związane z biotopami wodnymi i podmokłymi: żuraw, gęgawa, bąk, czapla siwa, słonka, bocian czarny, bielik. To ptasie bogactwo słyszalne jest niemal na każdym kroku. Wizyta w parku jest więc nie tylko ucztą dla naszych oczu, ale i uszu.

spy-optic.pl

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *