Historia Rudawa. Jak wyglądały losy miejscowości w przeszłości? - Wolowinfo.pl

Historia Rudawa. Jak wyglądały losy miejscowości w przeszłości?

Co działo się w miejscowości położonej w gminie Wińsko w przeszłości? Przedstawiamy historię Rudawy.
fot. pixabay.com

Rudawa to malutka wieś położona w gminie Wińsko, zamieszkiwana przez około 170 osób. W 1437 roku nosiła nazwę Seyfridaw, następnie w 1736 roku Seyffrodau, a w 1787 roku zmieniono ją na Seyfrodau. W latach 1845-1945 ponownie dokonano zmiany nazwy na Seifrodau.

Zobacz też: Historia Orzeszków. Jak wyglądały losy miejscowości?

Zobacz też: Historia Wińsko. Co działo się w miejscowości w przeszłości?

Historia Rudawy

Pierwsza udokumentowana wzmianka na temat miejscowości pochodzi z 1437 roku. W tym okresie Rudawa była najprawdopodobniej lokowana na prawie niemieckim, a na jej terenie istniało około 20 łanów kmiecych. W 1787 roku miejscowość była zamieszkiwana przez 1 zamożnego gospodarza, 28 zagrodników oraz 6 chałupników.

W tym też czasie na terenie wsi istniała szkoła ewangelicka, której patronami był właściciel tych ziem oraz wsi Brzózka. Katoliccy mieszkańcy Rudawy uczęszczali do kościoła w Baszynie, a ewangeliccy do świątyni w miejscowości Smogorzew Wielki. W 1787 roku dobra były w rękach hrabii von Dyherrn. W około 1830 roku nowym właścicielem miejscowości została rodzina von Werder, następnie w 1840 dobra zakupił podpułkownik von Lekow.

Z zabudowy folwarczej z XVIII wieku zachowały się tylko nieliczne obiekty. Budynki są opuszczone i od lat nie były remontowane, co oznacza, że są w bardzo złym stanie.

Zobacz też: Historia Krzydliny Małej. Jak wyglądały dzieje miejscowości?

Zobacz też: Historia Mojęcic. Co działo się w miejscowości w przeszłości?

Źródło: Media

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *