Ptasia grypa w powiecie wołowskim. Które miejscowości zakwalifikowano do obszarów zagrożonych? - Wolowinfo.pl

Ptasia grypa w powiecie wołowskim. Które miejscowości zakwalifikowano do obszarów zagrożonych?

Ptasia grypa w powiecie wołowskim. W związku z pojawieniem się wirusa, właściciele ptactwa hodowlanego muszą przestrzegać obowiązujących zakazów i nakazów.
pixabay.com

Powody do zmartwień mają rolnicy z powiatu wołowskiego. Powiatowy lekarz weterynarii potwierdził wystąpienie ptasiej grypy. W piśmie rozesłanym do lokalnych samorządów napisał, że na terenach zapowietrzonych i zagrożonych należy, na zewnętrznej granicy tych terenów, ustawić tablice ostrzegawcze z czarnym napisem na żółtym tle o treści:

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zapowietrzony

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków obszar zagrożony

Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wołowskiego – tutaj.

Powiat wołowski w obszarze zagrożonym. Obostrzenia

Powiatowy lekarz weterynarii rozdzielił rozprzestrzenianie się ptasiej grypy na dwa obszary – zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W pierwszej grupie znalazły się wyłącznie tereny z powiatu średzkiego. Natomiast powiat wołowski jest zagrożony wystąpieniem ptasiej grypy, a w szczególności:

 • gmina Brzeg Dolny – Pysząca, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Grodzanów, Naborów;
 • gmina Wołów – Zagórzyce, Prawików, Stobno, Rataje

W związku z tym na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

 Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 •  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 •  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Jak rozpoznać ptasią grypę? – Objawy

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w zależności od zjadliwości wirusa i gatunku ptaków przebiega głównie z objawami:

 • Zasinienie grzebienia i korali
 • Utratę apetytu
 • Zmniejszenie pragnienia
 • Zmniejszoną produkcję jaj
 • Biegunkę
 • Duszności
 • Łzawienie
 • Obrzęk zatok
 • Chwiejny chód
 • Porażenie skrzydeł
 • Drgawki
 • Skręt szyi
 • Wygięcie szyi na grzbiet
Źródło: Powiat Wołowski

Więcej z Wolowinfo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *