Nagrody dla nauczycieli z gminnych placówek oświaty - Wolowinfo.pl

Nagrody dla nauczycieli z gminnych placówek oświaty

14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji tego święta włodarz gminy Wołów postanowił wręczyć nagrody dla nauczycieli, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu edukacji.
facebook.com/Dariusz Chmura – burmistrz gminy Wołów

14 października zapisał się w polskich kalendarzach jako Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie określanym jako Dzień Nauczyciela. Jest to okazja do podziękowania wszystkim pedagogom oraz przedstawicielom placówek oświaty za trud włożony w edukowanie młodszych i starszych obywateli.

Burmistrz gminy Wołów Dariusz Chmura wraz ze swoim zastępcą Janem Janasem postanowili oficjalnie nagrodzić nauczycieli gminnych placówek edukacyjnych. Do Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie zostali zaproszeni pedagodzy, którzy w znaczący sposób przyczynili się do podnoszenia poziomu szkolnictwa w Wołowie.

Wyróżnieni kwiatami oraz nagrodą Burmistrza Gminy Wołów zostali:

 • Elżbieta Maceluch (Przedszkole „Słoneczko”)
 • Aleksandra Selwocka (Przedszkole „Słoneczko”)
 • Beata Furtak (Przedszkole „Chatka Puchatka”)
 • Aneta Machel (Przedszkole „Chatka Puchatka”)
 • Bożena Szpak (Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej)
 • Krystyna Czapluk (Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej)
 • Magdalena Drzazga (Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie)
 • Teresa Petryszak (Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie)
 • Urszula Wojtyło (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie)
 • Danuta Grabowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie)
 • Anna Chodorowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie)
 • Adam Zdobylak (Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu)
 • Paweł Studenny (Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu)
 • Małgorzata Grzeczkowicz- Mandat (Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie)
 • Marta Kulas (Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie)
 • Katarzyna Wierzbińska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie)
 • Urszula Spirydowicz (Szkoła Podstawowa w Warzęgowie).

Cała uroczystość odbyła się także przy udziale sekretarz gminy Wołów Anny Brodziak-Cisak, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie Jana Tomkowa, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołowie Marty Mosiek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego w Wołowie i kierowników jednostek prowadzonych przez Gminę Wołów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół i placówek oświatowych, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha, energii do edukowania przyszłych pokoleń oraz wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Jesteście filarem edukacji pokoleń w Gminie Wołów. Dziękuję za Waszą pracę i trud.

– życzył nauczycielom burmistrz gminy Wołów Dariusz Chmura