PWK Wołów (Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o. o. - Wolowinfo.pl

PWK Wołów (Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o. o.

PWK Wołów Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o. o.

Władze

Zgromadzenie Udziałowców:  Burmistrz Gminy Wołów – Dariusz Chmura
Zarząd:    Prezes Zarządu – Rafał Borzyński

Historia

PWK Wołów (Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o. o. – jednoosobowa spółka Miasta i Gminy Wołów) rozpoczął działalność w 1994 roku na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 18.04.1994 r., kiedy w skład majątku firmy wszedł majątek Spółki Wodno-Ściekowej i część Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wołowie. w tamtym czasie spółka dysponowała 21,6 km kanalizacji i 74,9 km sieci wodociągowej. Obecnie firma zarządza siecią wodociągową o łącznej długości 297,1 km w tym ​172,5 km (sieć rozdzielcza), 44,2 km (sieć przesyłowa) a długość przyłączy wodociągowych wynosi 80,4 km (3412 szt.).
Łączna długość sanitarnej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w liczbie 2215 szt. wynosi 148,7 km.

​PWK Wołów prowadzi działalność w zakresie

 • ujmowania wody surowej, uzdatniania wody dla potrzeb ludności oraz działalności gospodarczej [SUW],
 • rozprowadzania i dostawy wody dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych,
 • odprowadzanie ścieków systemem sieci kanalizacyjnej,
 • oczyszczania ścieków [Oczyszczalnia],
 • wywóz nieczystości ciekłych,
 • usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
 • wydawania warunków technicznych w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków,
 • uzgodnienia i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Przedsiębiorstwa,
 • wykonywanie podłączeń do sieci wod – kan,
 • analiza laboratoryjna wody i ścieków,
 • konserwacji, remontu i modernizowania infrastruktury technicznej,
 • przygotowania i realizacji własnych inwestycji wodno – kanalizacyjnych,
 • świadczenia innych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dane kontaktowe:

ul. Ogrodowa 16,
56-100 Wołów
REGON: 930335143;
NIP: 9170005946;
KRS: 0000081778;
BDO: 000149773
Kapitał zakładowy: 12 861 600 zł
Zgłoszenie awarii sieci wod-kan: tel. 71 389 27 56

Sekretariat
tel. 71 389 11 32, 71 389 16 27
fax. 71 389 11 32, 71 389 16 27 wew. 7
email: pwk@pwk-wolow.pl
godziny pracy: 7:00 – 15:00

Księgowość
tel. 71 389 11 32 wew. 2
tel. 71 389 16 27 wew. 2
godziny pracy: 7:00 – 15:00

Biuro Obsługi Klienta
tel. 71 389 11 32 wew. 3
tel. 71 389 16 27 wew. 3
godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00
wtorek – 7:00 – 16:00

Przypisy

1 PWK Wołów serwis internetowy [zakładka "o firmie"] (dostęp: 4.02.2021 r.)

Strona WWW

https://www.pwk-wolow.pl/

Linki zewnętrzne

Facebook PWK Wołów