PGK w Wołowie / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie - Wolowinfo.pl

PGK w Wołowie / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie

PGK w Wołowie / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie

Władze

Bartosz Granat – Prezes Zarządu
Anna Bandoch – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

„PGK” Sp. z o.o. ​ jest jednoosobową spółką Gminy Wołów​, która posiada w niej ​ 100% udziałów.​ Kapitał zakładowy spółki wynosi:​ 3.086.000,00 zł​.​ ​Firma rozpoczęła działalność 1.05.2000 r.​

Adres siedziby
Poznańska 1, 56-100 Wołów, Polska
tel./fax 71 389-26-23
tel. 71 389-25-56
biuro@pgk-wolow.pl

 

KRS 0000110229
NIP 9880161615
REGON 932145754

 

„PGK” Sp. z o.o. ​wykonuje zadania w ramach działań własnych Gminy Wołów w zakresie:
 • o​dbieranie i transport odpadów komunalnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • ​u​nieszkodliwianie odpadów na składowisku zgodnie z posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym,
 • w​ykonywanie usług sanitarnych i pokrewnych – odbieranie i transport nieczystości płynnych,
 • w​ykonywanie usług pogrzebowych i cmentarnych oraz działalność pokrewna – kompleksowo wszystko w jednym miejscu (wykonywanie pochówków na cmentarzu, przewozy karawanami, sprzedaż trumien, utensyliów i inne),
 • z​arządzanie cmentarzem komunalnym – prowadzenie dokumentacji pogrzebowej i cmentarnej,
 • pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni,
 • d​ziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • z​imowe utrzymanie dróg (chodników i jezdni),
 • s​przątanie i czyszczenie obiektów,
 • ​o​bsługa nieruchomości na zlecenie,
 • wynajem i świadczenie usług środkami transportowymi oraz innymi (np. spych, koparko-ładowarka),
 • świadczenie innych usług komunalnych w prowadzonych działalnościach.

Strona WWW

www.pgk-wolow.pl

Linki zewnętrzne

PKG Wołów - fanpejdż na portalu Facebook