Przyroda w powiecie wołowskim- część 1 - Wolowinfo.pl

Przyroda w powiecie wołowskim- część 1

Przyroda w powiecie wołowskim jest atutem tego regionu. To bogactwo gatunków, barw, piękna i wartości. To miejsce tworzy atrakcyjną przestrzeń nie tylko dla znawców przyrody, ale również dla miłośników wycieczek rowerowych, poszukiwaczy grzybów oraz jagód.
googleusercontent.com

Na terenie, który liczy 675 km2 możemy podziwiać park krajobrazowy, aż 5 ostoi europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2020. W Nadleśnictwie znajduje się ponad 100 drzew o parametrach pomnikowych. Możemy tutaj spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie. Przestrzeń i krajobrazu powodują nagromadzenie wartości przyrodniczych, co wyróżnia ten obszar na tle całego Dolnego Śląska.

#1 Obszary Natura 2020

Bogactwo przyrodnicze parku krajobrazowego Doliny Jezierzycy zdecydowało o tym, że znaczna jego część została objęta ochroną w ramach europejskiej sieci ochrony Natura 2020 jako ostoja Dębniańskie Mokradła (pow. 4900ha). Największą wartością tego miejsca jest kompleks łęgów i olsów pomiędzy Wodnicą i Wrzosami. Można tutaj znaleźć liczne gatunki ptaków- żurawie, bociany czarne i dzięcioły średnie. Roślinność parku krajobrazowego jest również wyjątkowa- znajduje się tu największa na Dolnym Śląsku populacja długosza królewskiego.

powiatwolowski.pl

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów powiatu wołowskiego jest Odra. Pomiędzy Brzegiem Dolnym a Ścinawą zachowało się około 10 tys. ha lasów łęgowych, które należą do jednego z największych tego typu kompleksów w Europie. Możemy tutaj spotkać ponad 100-letnie starodrzewia z licznymi drzewami pomnikowymi. Podmokłe i wilgotne łąki są jednym z ważniejszych i najlepiej zachowanych korytarzy ekologicznych. Jest to nie tylko piękny krajobraz, ale również dom dla wielu ginących gatunków zwierząt. Obszar ten o randze europejskiej stanowi część Łęgów Odrzańskich– ostoi ptasiej w ramach sieci Natura 2020. Wśród blisko 100 gatunków ptaków, 35 z nich zostało objęte ochroną.

powiatwolowski.pl

Kolejnym cennym elementem tego regionu są łąki oraz gatunki roślin, które na nich rosną- goryczka wąskolistna, kosaniec syberyjski, czosnek kątowaty, czy też najmniejsza roślina świata- wolffia bezkorzeniowa. Dla ich ochrony utworzono florystyczny rezerwat Odrzyska, o powierzchni 5,15ha obejmujący starorzecze Odry. Stanowi on schronienie dla ok. 40 gatunków ptaków lęgowych. W podziemiach dawnego klasztoru w Lubiążu znajduje się cenny zimowisko nietoperzy, które jest największym stanowiskiem na terenie południowo- zachodniej Polski. Chronionymi gatunkami zwierząt są bobry, wydry oraz populacje płazów na czele z kumakiem nizinnym.

powiatwolowski.pl

Kolejną ostroją Natura 2020 jest Dolina Łachy. Spora część tego obszaru to nizinne łąki i pastwiska. Występuje tutaj wiele gatunków cennych płazów m.in. rzekotka drzewna i kumak nizinny. Znaleziono tutaj chronionego chrząszcza kozioroga dębosza i ginącego żuka pachnicy dębowej. W ostoi, od kilku lat prowadzona jest reintrodukcja susła moręgowanego, którego obecna populacja w tym regionie liczy ok. 80 osobników.

powiatwolowski.pl

>